K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Budowa przy Chojnickiej

0

Rozpoczęły się prace drogowe na odgałęzieniu ulicy Chojnickiej w Lęborku. Wybudowana zostanie nowa kanalizacja deszczowa, asfaltowa jezdnia oraz zaaranżowana zostanie zieleń miejska. Koszt robót to około 150 tysięcy złotych.

Ciężki sprzęt drogowy zobaczyć można pomiędzy ulicami Chojnicką i Kukuczki w Lęborku. W tym rejonie miasta ruszyła właśnie budowa nowej jezdni. Radna Halina Łukian informuje, że prace drogowe trwają na odcinku 120 metrów. Położona na nim zostanie nawierzchnia asfaltowa o szerokości 5 metrów.

Inwestycję wykonuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOS z Kartuz.

Do dzisiaj pewne prace są już wykonane – mówi radna. – Otóż wykonano kanalizację deszczową, podbudowę, a teraz stawiane są krawężniki. Koszt tej inwestycji to 150 tysięcy złotych.

Zgodnie z umową budowa ulicy Chojnickiej w Lęborku ma być ukończona do 30 września tego roku. (rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.