K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zmiana adresu bez przeprowadzki

0

Podczas XXX sesji Rady Miejskiej w Lęborku nadano nowe nazwy ulicom Lęborka. Wprowadzenie zmian było konieczne, aby wyeliminować nazwy pozostające w sprzeczności z zapisami ustawy z 1 kwietnia 2016 roku.

W wyniku proponowanych zmian ulicom, którym przypisano wcześniej nazwy propagujące komunizm lub inny ustrój totalitarny, nadano nowe nazwy. Jeszcze przed rozpoczęciem głosowania odbyła się dyskusja radnych. Najwięcej kontrowersji wzbudziła zmiana nazwy ulicy I Armii Wojska Polskiego na Wojska Polskiego. Pojawił się nawet pomysł, aby dotychczasową nazwę pozostawić. Zawiązała się polemika pomiędzy radnymi Witoldem Piórkowskim, Krzysztofem Siwką i Włodzimierzem Klatą. Ostatecznie górę wzięła nazwa Wojska Polskiego.

Zgodnie z wnioskiem mieszkańców Lęborka, dotychczasowa ulica Mariana Buczka będzie nazywała się Nadmorska, a nie Morska, jak wstępnie proponowano.

Poza tym, nowe nazwy nadano jeszcze sześciu ulicom. Zmieniono 10 Marca na Bohaterów Monte Cassino, 9 Maja na 8 Maja, Jedności Robotniczej na rtm. Witolda Pileckiego, Władysława Kniewskiego na Inżynierów, Henryka Rutkowskiego na Techników oraz Władysława Hibnera na Architektów.

Koszty związane z wprowadzeniem zmian w odpowiednich zbiorach, rejestrach i mapach będą pokryte ze środków budżetu miasta. Natomiast za wymianę tablic informacyjnych zapłaci Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Lęborku. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.