K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nowy rok szkolny

0

Wrzesień to czas powrotu do szkół po wakacyjnym wypoczynku. Po dwóch miesiącach wolnego uczniowie znowu zasiądą w szkolnych ławkach i przystąpią do nauki. Miejska inauguracje roku oświatowego zorganizowano w słupskiej Szkole Podstawowej nr 10.

Nie na pierwszy, a na czwarty września wyznaczono inaugurację nowego roku szkolnego 2017/2018. Szkoły podstawowe, średnie i powoli wygaszane gimnazja ponownie otworzyły dziś swoje podwoje dla starych i nowych uczniów. A tych w samym Słupsku – bez kształcących się dorosłych – jest 13.800. Z kolei w placówkach przedszkolnych zajęcia prowadzone są dla około 2.000 podopiecznych. Liczba nauczycieli w szkołach samorządowych sięga 1.500 osób i co roku maleje, głównie z powodu niżu demograficznego oraz zmian w ustroju szkolnym. W jednostkach tych zaangażowanych jest także 680 pracowników niepedagogicznych.

To pierwszy rok z obowiązującą reformą edukacji, która likwiduje trzyletnie gimnazja i przywraca do życia ośmioletnie podstawówki. Zmian najbardziej obawiali się nauczyciele – w związku z redukcją liczby etatów w placówkach oświatowych. W Słupsku pracę straciło 10 pedagogów.

Reforma zmieniła również zasady działania szkół średnich i zawodowych. Od teraz nauka w liceach potrwa 4 lata, a w technikach 5, natomiast w miejsce zawodówek pojawi się dwustopniowa szkoła branżowa.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.