K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Plany na Kaszubską

0

Ulica Kaszubska w Lęborku, od skrzyżowania z ulicą Kartuską do granic miasta, nie jest w najlepszym stanie technicznym. Brakuje, m.in. przejść dla pieszych, ścieżki rowerowej oraz odpowiedniego oświetlenia. Na przebudowę tego odcinka drogi powiatowej będzie trzeba około dwóch milionów złotych.

Planowany koszt przedsięwzięcia to około dwa miliony złotych. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Lęborku wyrażono zgodę na udzielenie prawie półmilionowej pomocy finansowej powiatowi na przebudowę ulicy Kaszubskiej. Drugie blisko 500 tysięcy złotych ma pochodzić z budżetu powiatu lęborskiego, o ile tak zdecydują rajcy podczas wtorkowego posiedzenia. Natomiast pozostałe 50 procent potrzebnej sumy ma stanowić dofinansowanie z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Starosta Teresa Ossowska-Szara jest przekonana, że jest to inwestycja potrzebna mieszkańcom powiatu i miasta. Poprawi się bezpieczeństwo na drodze dzięki zagospodarowaniu pobocza i budowie ścieżki rowerowej. Starosta ma nadzieję, że uda się ten projekt zrealizować.

Niestety, na ulicy Kaszubskiej, od skrzyżowania z ulicą Kartuską do granic miasta, często dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Jest to newralgiczny odcinek drogi również ze względu na lokalizację cmentarza i jego zaplecza parkingowego. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.