K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Magistrat do remontu

0

Ruszył remont siedziby Urzędu Miejskiego w Słupsku. Renowacja oprócz głównego budynku znajdującego się przy placu Zwycięstwa obejmie też tzw. mały ratusz.

W marcu Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków przeprowadził kontrolę magistratu. Konserwator w wydanej ekspertyzie nakazał pilny remont budynku. Przede wszystkim zwrócił uwagę na zły stan techniczny ratuszowej wieży i tarasu nad głównym wejściem, które wymagają natychmiastowej interwencji. W czerwcu na wniosek prezydenta radni przeznaczyli na renowację magistratu 1.400.000 złotych. Wczoraj rozpoczęły się pierwsze prace budowlane. Zadanie obejmuje odnowienie części elewacyjnych budowli od strony frontalnej i wewnętrznego dziedzińca oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Będzie to pierwszy etap robót, które pozwolą na wykonanie kolejnych – wewnątrz ratusza.

Także tzw. mały ratusz zostanie poddany częściowej renowacji, gdzie planuje się wymianę wentylacji w piwnicy oraz naprawę balkonu. Zakres przeprowadzanych obecnie robót nie obejmuje wszystkich potrzeb remontowych budynków. Powołany przez prezydenta zespół oszacował, że gruntowna modernizacja obu obiektów kosztowałaby około 15 milionów złotych. Na taki wydatek miasta oczywiście nie stać.

Pamiętajmy, że ratusz ma 116 lat, działa niemal bez przerwy, a dotąd dużych prac remontowych w zasadzie nie wykonywano – podkreśla wiceprezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka. – Są takie pomieszczenia od strony zachodniej, w których trudno pracować, ściany są bardzo cienkie. Oczywiście wymagałyby one docieplenia, ale zastosowanie tradycyjnej technologii jest niemożliwe, bo to zabytkowe obiekty i nie będziemy zasłaniali cegły. Dlatego poszukiwać musimy innych rozwiązań.

Realizacja całego zakresu robót modernizacyjnych sięgać będzie kilku lat, natomiast teraz władze Słupska chciałyby, aby co roku w budżecie miasta mogły znaleźć się pieniądze na etapowanie poszczególnych prac. Zgodnie z harmonogramem tegoroczny remont powinien zakończyć się do grudnia.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.