K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Opóźniona modernizacja

0

Słupski Stawek Łabędzi trzy lata czekał na rozpoczęcie prac modernizacyjnych. Pierwszy etap robót zakłada wymianę znajdujących się w katastrofalnym stanie chodników wokół akwenu.

Rewitalizacja Stawku Łabędziego jest jednym z projektów, który wygrał w słupskim budżecie partycypacyjnym. Chociaż od głosowania minęły już trzy lata, to prace remontowe rozpoczęły się dopiero w tym tygodniu. Zakres zadań do wykonania jest duży, a więc i kosztowny – podkreśla Teresa Konon, inicjatorka projektu. Pierwszy etap inwestycji zasilony został 300 tysiącami złotych z budżetu obywatelskiego. Kwota ta wystarczy na budowę chodników wokół stawku, czyli około 200 metrów nowej nawierzchni.

Oprócz poprawy infrastruktury chodnikowej przy strefie wypoczynku zamontowane będą zabawki dla dzieci. Natomiast dorosłym wnioskodawcy chcą przekazać do użytku siłownię plenerową. Inicjatorzy projektu zamierzają kontynuować rewitalizację akwenu w kolejnych latach. Potrzebują jednak do tego funduszy z kolejnego rozdania budżetu partycypacyjnego.

Chciałabym bardzo poprosić wszystkich mieszkańców, nie tylko osiedla przy stawku, o głosowanie na nasz projekt. To przepiękne miejsce. Kiedyś, po wojnie, tereny wokół stawku służyły mieszkańcom do wypoczynku, można było przyjść z kocem, jedzeniem i piciem i wypoczywać nad wodą. Być może uda nam się to teraz zrealizować – mówi Teresa Konon.

Według planów pierwszy etap modernizacji Stawku Łabędziego zakończy się jeszcze w tym roku.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.