K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

65 lat poligonu

0

Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce obchodził jubileusz 65-lecia. Z tej okazji na lądowisku usteckiego poligonu odbył się uroczysty apel.

Uroczystość związana z jubileuszem rozpoczęła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym od złożenia meldunku komendantowi poligonu, pułkownikowi Bogusławowi Atalskiemu przez dowódcę uroczystości, majora Mirosława Abramowicza. Potem odbył się przegląd pododdziałów, wciągnięto flagę państwową na maszt i odśpiewano hymn państwowy.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych powiatu słupskiego i sławieńskiego. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło byłych komendantów poligonu i byłych żołnierzy zawodowych. Przybyli również przedstawiciele służb mundurowych garnizonu Ustki i Słupska, dowódca Bazy Wsparcia Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Redzikowie, kapitan marynarki USA Rick Gilbert oraz przedstawiciel Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, pułkownik Andrzej Michałek.

W uroczystym apelu udział wzięli również żołnierze aktualnie odbywający ćwiczenia – z 7. Brygady Obrony Wybrzeża, 8. Pułku Przeciwlotniczego, 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej oraz Centralnego Poligonu Sił Powietrznych, Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, 9. Dywizjonu Przeciwlotniczego, Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie i 6 WOG.

W okolicznościowym przemówieniu komendant Bogusław Atalski przypomniał historię poligonu. Powstał on w 1952 roku pod nazwą Ośrodek Szkolenia Poligonowego Artylerii Przeciwlotniczej. Jest kontynuatorem powstałej w 1946 w Niechorzu Komendy Poligonu Nr3. Po sześciu latach na dobre zadomowił się w Wicku Morskim. Od roku 2004 nosi on nazwę Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce. Płk Atalski podkreślił, że ta uroczystość jest świętem byłych i obecnych żołnierzy poligonu, ale też tych wszystkich, którzy mogą tutaj doskonalić swoje żołnierskie rzemiosło. Chciałby, aby pamiętali, że wszyscy dokładają starań, aby zapewnić im jak najlepsze warunki ćwiczeń i żeby bezpiecznie mogli wrócić do swoich jednostek. Zwrócił też uwagę, że współczesna sytuacja wymaga doskonalenia kunsztu bojowego – zarówno w wymiarze narodowym, jak i współpracy z sojusznikami.

Przykładem tego są przeprowadzane od kilku lat największe na usteckim poligonie coroczne ćwiczenia armii NATO, Baltops. Aby nie odbiegać od standardów najlepiej wyposażonych poligonów wojskowych – tym bardziej, że jest to jedyny taki poligon w Europie – cały czas unowocześniane jest zaplecze. Musi ono zaspokoić potrzeby szkolenia sił powietrznych, wojsk lądowych i marynarki wojennej. Komendant Atalski zwrócił uwagę na fakt, że każdego roku ćwiczy w Wicku kilka tysięcy żołnierzy praktycznie wszystkich rodzajów wojsk.

Obchody 65-lecia istnienia Centralnego Poligonu Sił Powietrznych były też okazją do podziękowania żołnierzom zawodowym i pracownikom cywilnym za ich codzienny wysiłek i zaangażowanie. Podczas uroczystości kilkunastu żołnierzom wręczono Odznakę Honorowy Zasłużony Żołnierz Wojska Polskiego. Otrzymali ją między innymi: ppłk Zenon Szutenberg, ppłk Piotr Woźnica, ppłk Jacek Maślanka, mjr Mirosław Abramowicz, st. chor. sztab. Robert Brenczak i st. chor. sztab Mirosław Dymarkowski. Były również listy gratulacyjne i krótkoterminowe urlopy.

Cieszę się, że poligon w dalszym ciągu się rozwija – powiedział płk rez. Jan Olech, były komendant CPSP Ustka. Wskazał też na powstający obiekt socjalno-bytowy, który w przyszłości będzie także miejscem szkoleń, kierowania ogniem i doskonalenia sprawności fizycznej żołnierzy.

Uroczystość jubileuszowa zakończyła się oddaniem przez dywizjon przeciwlotniczy salwy honorowej. Natomiast piloci 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego wykonali przelot samolotem SU 22 nad lądowiskiem poligonu. Całość zakończyła się pokazem musztry paradnej orkiestry wojskowej z Koszalina i defiladą pododdziałów. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.