K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Aktywni na nowo

0

Aktywni na nowo” to nazwa najnowszego projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku. Obecnie trwa rekrutacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, zainteresowanych podjęciem pracy w ramach robót publicznych.

Celem projektu „Aktywni na nowo” jest aktywizacja bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku. Na jego realizację pozyskano kwotę w wysokości 60 tysięcy złotych z rezerwy środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Za te pieniądze zaktywizujemy 13 osób bezrobotnych, które skierujemy na roboty publiczne – mówi Adam Jawnocki, specjalista ds. programów PUP w Lęborku. – W tej chwili prowadzimy rekrutacje do tego projektu i zapraszamy osoby bezrobotne w wieku powyżej trzydziestego roku życia, aby zgłaszały się do swojego doradcy klienta i wypełniły kartę zgłoszenia do tego projektu.

Na czym polega praca w ramach robót publicznych? Adam Jawnocki wyjaśnia, że generalnie jest to zwykła umowa o pracę, organizowana w jednostkach samorządowych powiatu i gmin. To może być praca i o charakterze biurowym, i porządkowym. W zależności od zapotrzebowania złożonego przez zatrudniające jednostki. Pracownikom przysługują wszelkie prawa wynikające z kodeksu pracy.

Roboty publiczne będą trwały do końca listopada tego roku. Po ich zakończeniu przewidziano dalsze zatrudnienie uczestników tego projektu. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.