K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Współpraca z pracodawcami

0

Pracodawcy lub przedsiębiorcy mogą nawiązać współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Lęborku. Pośredniak dysponuje jeszcze środkami na dofinansowanie tworzenia miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Mile widziani w lęborskim pośredniaku są pracodawcy lub przedsiębiorcy z powiatu lęborskiego. Mogą oni nawiązać współpracę w zakresie zatrudniania osób bezrobotnych. Na ten cel przeznaczone są konkretne środki finansowe.

Jeżeli pracodawca potrzebuje zatrudnić osobę młodą, do 30 roku życia, to dysponujemy środkami finansowymi na utworzenie miejsc pracy dla takich osób – mówi Adam Jawnocki, specjalista ds. programów PUP w Lęborku. – Pracodawca składa u nas wniosek, podpisujemy umowę i kierowana jest osoba bezrobotna. Przez 12 miesięcy pracodawca otrzymuje refundację kosztów zatrudnienia w kwocie 1.900 złotych, plus składki na ubezpieczenia liczone od tej kwoty. Łącznie jest to ok. 2.300 złotych miesięcznie. Przez 12 miesięcy my refundujemy pracodawcy tę kwotę, a przez kolejne 12 miesięcy pracodawca utrzymuje to stanowisko z własnych środków. Łącznie zatrudnienie trwa tu minimum dwa lata.

Natomiast jeżeli pracodawca planuje zatrudnić osobę powyżej 30 roku życia ze strony lęborskiego PUP może liczyć na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Pracodawca z własnych środków kupuje niezbędne na danym stanowisku narzędzia, środki i materiały, a następnie urząd kieruje do niego osobę bezrobotną. Pracodawca ją zatrudnia i po udokumentowaniu tego zatrudnienia przez minimum dwa lata, urząd refunduje pracodawcy koszty utworzenia tego stanowiska pracy kwotą 22 tysięcy złotych.

Wnioski są dostępne do pobrania na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku lub bezpośrednio w siedzibie urzędu. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.