K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Uwaga, trucizna!

0

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Lęborka mają obowiązek przeprowadzenia do 15 października akcji deratyzacji. Miejsca wyłożenia trutki powinny zostać oznakowane napisem „Uwaga! Trucizna”.

Akcja deratyzacji, czyli odszczurzania miasta, rozpoczęła się w Lęborku 15 września i potrwa do połowy października. Deratyzacja obejmuje, między innymi, zakłady pracy i wielorodzinne budynki mieszkalne, a nawet boksy z pojemnikami na odpady.

Użytkownicy ponoszą koszty przeprowadzenia działań. Natomiast pracownicy zleconej jednostki deratyzacyjnej, upoważnionej przez sanepid, dokonają wyłożenia i zebrania trutek we wskazanych obiektach.

Przez okres odszczurzania miasta obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożonych środków zwalczających gryzonie. Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki oznakowane było napisem „Uwaga! Trucizna” .

W tym czasie należy pouczyć dzieci oraz podopiecznych o zagrożeniu i skutkach przypadkowego zatrucia. Z tych samych powodów należy zabezpieczyć trutkę przed dostępem zwierząt domowych i ptactwa. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.