K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Termomodernizacja w toku

0

Na terenie powiatu lęborskiego realizowane są liczne inwestycje, a wśród nich termomodernizacje budynków użyteczności publicznej. Roboty budowlane trwają, między innymi, w obiekcie Centrum Kształcenia Praktycznego w Lęborku.

Trwają intensywne prace budowlane związane z termomodernizacjami budynków użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka. Prace prowadzone są w trzech kompleksach budynków – Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ulicy Stryjewskiego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Wojska Polskiego. Łączna wartość robót to blisko osiem i pół miliona złotych.

Teresa Ossowska-Szara, starosta lęborski mówi, że bardzo zaawansowane są prace w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych. Wykonawcy już weszli do budynku. Zgodnie z harmonogramem toczą się prace również w Domu Pomocy Społecznej nr 1. Najbardziej widoczne są efekty termomodernizacji budynków Powiatowego Centrum Edukacyjnego.

Przeprowadzona termomodernizacja ma wpłynąć na poprawę efektywności energetycznej budynków oraz redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza. Starosta Ossowska-Szara przyznaje, że prowadzone przy tym roboty ziemne są pracochłonne – tak, jak w przypadku Mechanika – ale dają efekt i budynki nie wilgotnieją. Przekłada się to na zmniejszenie kosztów ogrzewania. Z wyników badań wynika, że różnice są znaczne. Starosta podkreśla, że ważną sprawą jest zabezpieczenie budynków przed dekapitalizacją na kolejne lata.

Łukasz Łudziński, kierownik referatu realizacji inwestycji w pow. lęborskim, zwraca uwagę na rozległość kompleksu budynków szkół mechanicznych. Wymagał on remontu i doinwestowania, ponieważ od wielu lat tego nie robiono. Starosta Teresa Ossowska-Szara ma nadzieję, że przez kolejne dwadzieścia lat nic w tych budynkach – poza estetyzacją – nie trzeba będzie robić.

Zakończenie prowadzonych inwestycji powinno nastąpić w 2018 roku. Powiat lęborski realizuje ten projekt jako lider w partnerstwie z gminami Nowa Wieś Lęborska oraz Łęczyce. Całość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi blisko 21 milionów złotych. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.