K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

SOK i MCK połączone

0

Zgodnie z przewidywaniami Młodzieżowe Centrum Kultury i Słupski Ośrodek Kultury zostały połączone w jedną instytucję. Zmiany zaczną obowiązywać od nowego roku.

Od 1 stycznia 2018 roku znane wszystkim słupszczanom instytucje kulturalne MCK i SOK będą połączone w jedną strukturę organizacyjną. Zastąpi je duża placówka o znajomo brzmiącej nazwie Słupski Ośrodek Kultury. Nie oznacza to jednak, że restrukturyzowane instytucje kompletnie znikną z przestrzeni miejskiej.

Zgodnie z warunkami, jakie wnosi ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, możliwe jest wyłącznie utworzenie nowej instytucji – wyjaśnia Magdalena Mijewska, dyrektor Wydziału Kultury UM w Słupsku. W praktyce oznacza to, że nie ma możliwości wchłonięcia jednej placówki przez drugą, a jedynie na bazie ich potencjału powołania do życia nowej. W ten sposób zasoby ludzkie, materialne, infrastrukturalne obu jednostek stanowią podbudowę nowego podmiotu. Tak więc SOK i MCK tworzyć będą wkrótce odrębną jednostkę na kulturalnej mapie Słupska, a w obiekcie przy 3 Maja funkcjonować będzie ośrodek pod nazwą Młodzieżowe Centrum Kultury – na odrębnych zasadach.

Nowo utworzony Słupski Ośrodek Kultury ma trafniej reagować na potrzeby mieszkańców. Będzie miał również większy budżet, bo tworzony z przekazywanych wcześniej na MCK i SOK. Ponadto budynek Młodzieżowego Centrum Kultury doczeka się gruntownej rewitalizacji. Fundusze, które zostały zabezpieczone na termomodernizację Zespołu Szkół Ekonomicznych, słupscy radni przesunęli na remont budynku znajdującego przy alei 3 Maja.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.