K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Akcje dworca pikują

0

Komplikuje się sytuacja budowy słupskiego węzła transportowego. Planowana przebudowa dworca kolejowego spadła z listy projektów i nie wiadomo, czy w ogóle do niej dojdzie.

Kilka tygodni temu marszałek województwa przyznał miastu pieniądze na budowę węzła transportowego. W ramach inwestycji, która ma usprawnić komunikację w regionie, powstaną parkingi i stacja autobusowa. Od początku podkreślono, że budowa będzie komplementarna z rewitalizacją sąsiadującego dworca kolejowego. Do końca 2016 roku obiekt zajmował wysokie 7. miejsce na stworzonej przez PKP liście projektów do realizacji. Niestety w roku 2017 sytuacja diametralnie się zmieniła i modernizacja budynku spadła na odległą w zestawieniu 25. pozycję. W sprawie interweniował już na piśmie marszałek Mieczysław Struk, który w ślad za podpisaną niedawno umową o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego budowy węzła przesiadkowego wystąpił 25 września do sekretarza stanu Ministerstwa Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego oraz Andrzeja Bittela, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa z prośbą, aby rząd i podległe mu właściwe ministerstwa nie zaniechały realizacji słupskiego węzła transportowego w części zarządzanej przez PKP.

Ze względu na przebudowę linii kolejowych 202 i 405 oraz pozycję węzła o znaczeniu krajowym rewitalizacja słupskiej stacji była dla PKP priorytetowa. Teraz zainteresowanie pracami spadło niemal do zera. Nie pomaga także fakt, że odwołano osoby, które wcześniej pilotowały projekt, w tym Bartosza Szubskiego, który swoją misję musiał zakończyć 30 września.

W październiku zaplanowano kolejne spotkanie na temat renowacji dworca kolejowego. Daleka pozycja inwestycji na liście oznacza, że nie wiadomo, kiedy i czy zacznie się cokolwiek dziać w tej sprawie.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.