K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nocna opieka zdrowotna

0

Od 1 października w Lęborku obowiązuje nowa organizacja nocnej i całodobowej świątecznej opieki zdrowotnej. Od niedzieli tego rodzaju świadczenia udzielane są w przyszpitalnym budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej – Lekarzy Rodzinnych.

Są to ogólnopolskie zmiany związane z wejściem w życie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwanego popularnie siecią szpitali. W praktyce zmianie uległa jedynie lokalizacja punktu, w którym świadczona jest nocna i całodobowa świąteczna opieka medyczna. Od 1 października w Lęborku tego rodzaju usługi nie są już realizowane w budynku tzw. starego browaru, lecz w siedzibie POZ przy ulicy Juliana Węgrzynowicza 13.

Ta zmiana związana jest z przeniesieniem nocnej opieki nad chorymi do szpitali, w bezpośrednie sąsiedztwo oddziałów szpitalnej opieki ratunkowej – mówi Marta Frankowska, naczelna lekarz szpitala w Lęborku. Nie oznacza to, że nocna opieka została włączona do oddziałów ratunkowych. Są to dalej dwa rożne świadczenie dedykowane dwóm różnym populacjom pacjentów. Zmiana polega na tym, że te dwa świadczenia w takim samym kształcie, jak do tej pory, są realizowane w innej lokalizacji.

Zdaniem Mart Frankowskiej taka zmiana jest właściwa. Podnosi poziom bezpieczeństwa opieki świątecznej i nocnej w tych dniach i porach, w których nie pracują lekarze rodzinni. Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej pomocy można korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, między innymi gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu. Po pierwszym dniu obowiązywania nowej struktury Marta Frankowska uważa, że zmiana przeprowadzona została płynnie i bezkolizyjnie. Udzielono 67 lekarskich porad stacjonarnych, czyli udzielonych w siedzibie świadczeniodawcy – poradni podstawowej opieki zdrowotnej – i przeprowadzono jedną wizytę u chorego. W niedzielę wykonano też 47 iniekcji zleconych przez lekarzy pacjentom, w przypadkach konieczności utrzymania ciągłości leczenia.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest od godziny 18 po południu do 8 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.