K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

„Kapcie” na sprzedaż

0

Ponad rok obiekt po dawnym słupskim ogólniaku nr 4 – wcześniej Zespole Szkół Skórzanych, i dlatego zwany potocznie Kapciami – czeka na nabywcę. Przetarg ma odbyć się w połowie grudnia, a zainteresowanie jest spore.

Placówka przy ulicy Grottgera 13 powstała jako szkoła przyzakładowa Zakładów Przemysłu Skórzanego „Alka” w czasach ich świetności. Kształciła swoich przyszłych pracowników na poziomie zasadniczym i średnim. Po likwidacji „Alki”, a wkrótce i kształcenia zawodowego w Polsce, powstało tam IV Liceum Ogólnokształcące, które funkcjonowało do końca roku szkolnego 2015/2016. Od tego czasu budynek stoi pusty. Urząd miejski wystawił go na przetarg. Jak twierdzą urzędnicy, zainteresowanie obiektem jest duże.

Przetarg na zbycie nieruchomości odbędzie się 15 grudnia. Jak informuje Dagna Mikołajczak-Maśnicka, dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu UM w Słupsku, cena wywoławcza obiektu wynosi 3,83 miliona złotych. Sama nieruchomość znajduje się w bardzo dobrym stanie technicznym. W obecnej chwili przeznaczona jest przede wszystkim na działalność oświatową, ale urząd nie wyklucza zmian w tym zakresie w miejscowym planie zagospodarowania, o ile takie będą potrzeby nowego inwestora.

Obiekt projektowany był jako placówka oświatowa i to głównie prywatni edukatorzy zainteresowani są jego kupnem, ale doświadczenie pokazuje, że niekoniecznie tak musi się stać. Przykładem może być dawny budynek przy Komendzie Miejskiej Policji przy alei 3 Maja. Przez 20 lat był budowany dla potrzeb milicji obywatelskiej, a ostatecznie powstał apartamentowiec.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.