K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Modernizacja z przejęciem

0

W ramach programu rewitalizacji Łeby rozpoczęły się prace modernizacyjne na ulicy Pocztowej. Całość inwestycji wiąże się z przewłaszczeniami i będzie kosztowała około miliona trzystu tysięcy złotych.

Według planów wszystkie ulice prowadzące w kierunku Kościuszki w Łebie mają być objęte rewitalizacją. Nowe nawierzchnie wykonane zostaną z bruku i płyt granitowych, aby odtworzyć historyczną infrastrukturę centrum. Inwestycja jest zdecydowanie droższa w wykonaniu, ale efekt – podkreśla burmistrz Andrzej Strzechmiński – będzie na całe lata.

Przebudowano już część ulicy Abrahama. Obecnie rozpoczęły się prace związane z modernizacją ulicy Pocztowej uwzględniające, między innymi przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji.

Niektórzy mieszkańcy próbują protestować, a nawet zaskarżyć decyzję ZRID do wojewody, aby zastopować inwestycję. I to z jednego, dla mnie niezrozumiałego powodu – mówi burmistrz Łeby. – Otóż w latach 60. część ulicy została wykonana na gruntach prywatnych, których właściciele teraz właśnie protestują. Wcześniej tego nie robili, chociaż stan był taki sam. Projektując rewitalizację, musieliśmy tę całą strefę własnościową uporządkować, bo żaden samorząd nie może inwestować w cudzą nieruchomość. Procedura ZRID w uproszczony sposób pozwala wywłaszczyć te tereny i zrealizować przedsięwzięcie. Kwoty odszkodowawcze są jednak bardzo niskie. Myślę, że mieszkańcy oczekiwali, że będą one większe i uda im się sporo zyskać przy okazji inwestycji.

Prowadzona inwestycja drogowa ma być zrealizowana do końca listopada tego roku. Ulica Pocztowa z wywłaszczeniami będzie kosztować samorząd 1,3 miliona złotych. Następnie ruszy przebudowa części ulicy Powstańców Warszawy. Celem rewitalizacji śródmieścia jest przywrócenie historycznego charakteru tego obszaru miasta.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.