K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Głosowanie w toku

0

Do 14 października trwa – w formie papierowej oraz elektronicznej – głosowanie nad listami projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego w Lęborku na 2018 rok. Od dzisiaj, 9 października, aby oddać głos w tradycyjny sposób, wystarczy przyjść do lęborskiego ratusza.

Trwa drugi i ostatni tydzień głosowania nad listami projektów złożonymi w ramach Budżetu Obywatelskiego w Lęborku na 2018 rok. Głosowanie prowadzone jest w formie elektronicznej oraz papierowej. Od dzisiaj, 9 października, aby oddać głos w tradycyjny sposób, wystarczy przyjść do Urzędu Miasta w Lęborku – siedziby dawnej Resursy – w godzinach od 10 do 18. Należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość. W lokalu wydawane są trzy karty. Można postawić znak „x” przy wybranym przez siebie projekcie w każdej z trzech kategorii. Projekty podzielone są na zadania nieinwestycyjne oraz inwestycyjne – duże i małe.

Głosowanie w formie elektronicznej odbywa się natomiast za pomocą interaktywnego formularza, zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem: projekt.obywatelskilebork.pl. Uprawnionymi do wzięcia udziału w wyborze zadań do realizacji są mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 16 lat nie później niż na siedem dni przed pierwszym dniem głosowania. Wyboru projektów obywatelskich dokonywać można do 14 października.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.