K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Uczelnia wystartowała

0

Akademia Pomorska oficjalnie rozpoczęła nowy rok kształcenia studentów. Gościem honorowym uroczystej inauguracji był minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Słupska Alma Mater oficjalnie otworzyła 49. rok akademicki. Uczelnia w ostatnim okresie przechodziła dynamiczną reorganizację i dążyła do zmiany dotychczasowego charakteru kształcenia. Nowoczesna edukacja musi wychodzić naprzeciw potrzebom rynku pracy, a kierunki – odpowiadać na wymagania otoczenia zewnętrznego. We wzmocnieniu potencjału Akademii Pomorskiej pomóc ma nacisk na praktykę. Z myślą o wzmocnieniu tego aspektu kształcenia uczelnia wnioskowała o środki na realizację projektu pod nazwą Słupski Ośrodek Akademicki. Teraz, po latach negocjacji, w końcu doszło do urzeczywistnienia przedsięwzięcia. Jego wartość projektowa – informuje Zbigniew Osadowski, rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku – wynosi około 20 milionów złotych, z czego 16,5 miliona stanowi dotacja unijna. W ramach SOA utworzonych zostanie w bieżącym roku akademickim 16 innowacyjnych i interdyscyplinarnych pracowni, w których studenci zdobywać będą najlepsze szlify naukowe. Ponadto – dodaje rektor AP – praktyki zawodowe realizowane będą poza uczelnią, w renomowanych firmach przy udziale ekspertów – praktyków.

Wyodrębniono już między innymi wydział nauk o zdrowiu oraz wydział nauk o zarządzaniu i bezpieczeństwie. Ponadto kadra odbędzie staże w lokalnych firmach, aby skonfrontować wiedzę teoretyczną z realiami przedsiębiorców z regionu. Przeobrażenie uczelni wpisuje się w ramy wprowadzanej ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym, za którą odpowiada Jarosław Gowin.

– „Konstytucja dla nauki powstaje w dialogu, który nie ma precedensu nie tylko w Polsce po `89 roku. Unikalność tego dialogu dostrzega nawet Komisja Europejska, która zaczęła wskazywać innym państwom nasz wspólny proces dochodzenia do rozwiązań ustawowych jako wzór do naśladowania przy wszelkiego typu reformach systemowych. Przedstawiciele Akademii Pomorskiej także uczestniczyli w wielu naszych debatach, byli w grupie ponad siedmiu tysięcy naukowców, profesorów, doktorów, doktorantów, studentów, przedstawicieli kadry administracyjnej, którzy zgłaszali swoje postulaty i formułowali opinie – podkreślił minister Jarosław Gowin.

Priorytetem akademii na najbliższe lata będzie utrzymanie uprawnień do nadawania tytułów doktorskich. W tym roku edukację na 27 kierunkach i ponad 100 różnych specjalnościach rozpoczęło 1.200 studentów przyjętych w ostatnim naborze.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.