K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Stracone nadzieje… na parking

1

Z nadzieją na pojawienie się parkingu obserwują mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Władysława IV 7 rozpoczęte prace porządkowe przy ich posesji. Trwa wycinka pospolitych topól i planowana jest niwelacja istniejącego tam pagórka.

Nadzieje te rozwiewamy. Mimo postulatów, jakie mieszkańcy ulicy zgłaszali w czasie konsultacji społecznych w październiku minionego roku – by w miejscu pagórka i niewykorzystywanego kortu tenisowego o podłożu asfaltowym zorganizować parkingi – ratusz nie zmienił dla tego rejonu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przywiduje on tereny zielone, w tym plac zabaw dla dzieci, który znajdzie się w miejscu dzisiejszego pagórka. Jak informuje prezes zarządu Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” Zbigniew Gałek, zmiany, jakie tam zajdą, dotyczyć będą głównie urządzenia wspomnianego placu zabaw, poszerzenia jezdni kosztem trawnika, urządzenia terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscu istniejącego kortu oraz w jego niewielkiej części wygospodarowania 20 miejsc parkingowych. Zmianie ulegnie również organizacja parkingu bliżej samej ulicy Władysława 4 – zostanie on poszerzony tak, aby samochody można było ustawiać prostopadle w stosunku do obecnego parkingu, gdzie teraz parkują równolegle. Pozwoli to podwoić w tym miejscu liczbę miejsc postojowych.

Nasza redakcja od dłuższego czasu zajmuje się problemami z parkowaniem, jakie przede wszystkim mają mieszkańcy Zatorza. Otacza ich morze zieleni i niewykorzystywane obecnie dawne korty tenisowe, a parkować nie mają gdzie. Problem będzie narastał, ponieważ samochodów nie ubywa, wprost przeciwnie. Tymczasem zbliżają się wybory samorządowe. Z doświadczenia wiadomo, że jest to czas nie tylko obiecywania, ale i spełniania niektórych obietnic wyborczych, by zaistnieć w pamięci głosujących. Proponujemy mieszkańcom Zatorza, aby wykorzystali tę sytuację – po to, by żyło im lepiej na – jak mówi piosenka – „swoim kawałku podłogi…”

DyskusjaJeden komentarz

  1. Parking się tam jak najbardziej przyda. Jeżeli potrzebują tego mieszkańcy i wyraźnie o to apelują, to władza samorządowa chcąc zyskać zaufanie swoich wyborców powinna pójść im na rękę i przychylić się do żądań. Parkingi to kwestia priorytetowa w dzisiejszym, mocno zabieganym i zautomatyzowanym świecie. Nie wyobrażam sobie, żebym któregoś dnia zastał zamknięty mój lokalny http://fortparking.pl/ i został „na lodzie” zmuszony parkować na jakimś podmiejskim trawniku, gdzie mój samochód byłby narażony na szereg niebezpieczeństw od uszkodzeń mechanicznych i zabrudzeń aż po kradzież.