K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Morpol rezygnuje

0

Nie będzie zakładu, w którym Morpol chciał produkować mączkę rybną i olej z ryb. Wspólne oświadczenie w tej sprawie wydali samorządowcy z gminy i miasta Ustka oraz kierownictwo podusteckiego giganta.

Według założeń Morpol miał wkrótce rozpocząć budowę zakładu, w którym produkowałby z reszty poprodukcyjnej mączkę rybną i olej. Wystąpił już nawet do urzędu gminy z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji. Odezwały się jednak głosy protestu mieszkańców – nie tylko Duninowa, gdzie Morpol ma swoją siedzibę, ale i Ustki. Wójt gminy Ustka, Anna Jodłowska-Sobczuk oraz burmistrz miasta Jacek Graczyk w imieniu swoich mieszkańców podjęli się negocjacji z rybnym potentatem, by odstąpił od swoich zamierzeń. W środę, 11 października br., na specjalnie zwołanej konferencji prasowej obie strony wydały oświadczenia:

Doszliśmy do wspólnego porozumienia, że firma Morpol wycofuje się z pomysłu budowy zakładu mączki rybnej, co potwierdziliśmy stosownym oświadczeniem i złożeniem konkretnego wniosku w tej sprawie – poinformowała Anna Jodłowska-Sobczuk, wójt gminy Ustka.

W oświadczeniu czytamy między innymi, że spółka – mimo przekonania, że rozbudowa zakładu o część produkującą mączkę rybną i olej nie miałaby żadnego wpływu na pogorszenie stanu środowiska i jego ochronę – uznaje zasadność argumentacji włodarzy obu gmin i wycofuje definitywnie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji, czym ostatecznie rezygnuje z realizacji przedsięwzięcia. Tym samym sprawa budowy nowego zakładu została definitywnie zamknięta.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.