K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Od szkolenia do zatrudnienia

0

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Lęborku trwa rekrutacja do projektu pod nazwą „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”. Osoby spełniające określone kryteria będą mogły uczestniczyć, m.in. w bezpłatnych szkoleniach oraz płatnych stażach u pracodawców.

Jeszcze do końca października będzie prowadzona rekrutacja osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”. Anna Wiśniewska-Rój, pośrednik pracy w MCK w Lęborku informuje, że w projekcie uczestniczyć mogą osoby między 18 a 24 rokiem życia, czyli nie mogą mieć ukończonych 25 lat. Poza tym muszą być bierne zawodowo, bez rejestracji w urzędzie pracy i nie szkolące się.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą mogły skorzystać między innymi z nieodpłatnych kursów zawodowych, językowego lub komputerowego oraz płatnego stażu u pracodawcy. MCK szuka pracodawców i kieruje do nich osoby chętne do odbycia stażu. Każdy stażysta otrzyma stypendium w wysokości 997,40 zł.

Gdzie należy się zgłosić? Anna Wiśniewska-Rój zaprasza chętnych do Młodzieżowego Centrum Kariery (dawnego punktu pośrednictwa pracy), mieszczącego się przy ul. Krzywoustego 1 w pokoju 109. Można również zgłaszać się telefonicznie pod numerem 59 841 26 61 lub mailowe pod adresem [email protected]

Oprócz działań podnoszących kompetencje zawodowe przewidziano również zajęcia ze stylistą, który udzieli porad na temat doboru właściwego ubioru w kontekście rozmów o pracę, oraz zakup stroju dla każdego z uczestników projektu. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.