K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Pasowanie pierwszoklasistów

0

W słupskich podstawówkach pierwszoklasiści oficjalnie stają się uczniami. Zostają na nich uroczyście pasowani, tak jak miało to miejsce w miniony czwartek w Szkole Podstawowej nr 10 imienia Polonii z Oddziałami Integracyjnymi.

Pełnoprawnymi pierwszoklasistami w Dziesiątce stało się 119 uczniów. Od początku roku szkolnego do chwili pasowania dzieci miały czas, by zapoznać się ze szkołą, nowymi koleżankami i kolegami, a także obowiązkami i przywilejami ucznia. W Szkole Podstawowej nr 10 ceremonia ta celebrowana jest od chwili powstania placówki, czyli od 27 lat.

– Dzieci muszą przyzwyczaić się do nowych zasad i nowych warunków. Kiedy już się z nimi zapoznają, wiedzą, jak mają postępować, jakich zasad przestrzegać – mówi Beata Pawlak-Hołowienko, wicedyrektor SP 10 z Klasami Integracyjnymi.

SP 10 należy do największych liczebnie słupskich placówek oświatowych. Obecnie uczy się w niej ponad 800 uczniów, w tym pięć klas pierwszych oraz – w efekcie reformy oświatowej – po raz pierwszy od wielu lat siódmoklasiści.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.