K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Honory dla nauczycieli

0

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony 14 października wypadł w tym roku w sobotę. W związku z tym uroczystości związane z tym świętem odbywały się w naszym regionie dzień wcześniej. Lęborskich pracowników oświaty oraz stypendystów zaproszono do Powiatowego Ogniska Artystycznego, a słupskich nauczycieli do jednej z miejscowych restauracji.

W piątek, 13 września, przedstawiciele samorządu powiatu lęborskiego podziękowali wszystkim pracownikom oświaty za zaangażowanie i trud włożony w edukację młodego pokolenia. Teresa Ossowska-Szara, starosta lęborski, podkreśliła rolę nauczyciela w kształtowaniu osobowości uczniów, zaangażowanie w ten proces i odpowiedzialność, której muszą podołać. Wymiernymi efektami tej pracy są sukcesy wychowanków.

Decyzją komisji stypendialnej starosta lęborski wręczyła łącznie aż 101 stypendiów. Jak dotąd jest to rekordowa liczba uczniów uhonorowanych za wybitne osiągnięcia w nauce. Podczas gali doceniono pracę dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych. Wręczono odznaczenia państwowe i nagrody, a także wyróżnienia. Natomiast okolicznościowe grawertony przekazano przedstawicielom Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku. Uroczystość uświetniły występy artystyczne grup tanecznych, orkiestry, chóru oraz młodych akordeonistów.

Na uroczystość w Słupsku przybyło blisko 200 nauczycieli. Wyróżniający się pedagodzy otrzymali resortowe odznaczenia, a także nagrody prezydenta miasta. Stanisław Szyszko, rektor Wyższej Szkoły Inżynierii Gospodarki w Słupsku w swoim okolicznościowym wystąpieniu anegdotycznie zauważył, że gdyby nie było nauczycieli, to ludzkość jeszcze mieszkałaby w jaskiniach. Jego zdaniem, dwa zawody aspirują do odgrywania wiodącej eoli w rozwoju społecznym – nauczyciela i lekarza.

Okolicznościowe wystąpienia przeplatały się z występami artystycznymi młodzieży, przede wszystkim muzycznymi. Wybrano też Nauczycieli Roku w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. W kategorii pierwszej zwyciężyła Wioletta Knapa-Przedborska, nauczycielka wczesnoszkolna ze Szkoły Podstawowej nr 3, natomiast w ponadgimnazjalnych Anna Trzcińska – Rozenek, nauczycielka języka polskiego i angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, czyli w popularnym Elektryku. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.