K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Tabliczka niezgody

0

Ulicom, którym przypisano wcześniej nazwy propagujące komunizm lub inny ustrój totalitarny, nadano nowe nazwy. W Lęborku pojawiły się już nowe tablice informacyjne, w tym przy dotychczasowej ulicy 10 Marca zmienionej na Bohaterów Monte Cassino. Nowy napis wykonano, ale… z błędem.

 

Jak już informowaliśmy, w Lęborku nadano nowe nazwy ulicom. Wprowadzenie zmian było konieczne, aby wyeliminować nazwy pozostające w sprzeczności z zapisami ustawy z 1 kwietnia 2016 roku. Zmieniono I Armii Wojska Polskiego na Wojska Polskiego, Mariana Buczka na Nadmorską, 9 Maja na 8 Maja, Jedności Robotniczej na rtm. Witolda Pileckiego, Władysława Kniewskiego na Inżynierów, Henryka Rutkowskiego na Techników, Władysława Hibnera na Architektów oraz 10 Marca na Bohaterów Monte Cassino.

Arkadiusz Mielewczyk ze stowarzyszenia Lęborski Budżet Obywatelski przypomniał, że w wydanym przed rokiem oświadczeniu członkowie stowarzyszenia zobowiązali się do bacznego przyglądania się zasadności wydawania publicznych pieniędzy. Tak jest i w tej sytuacji. Młoda lęborczanka zwróciła się do stowarzyszenia z problemem błędnego oznakowania ulicy Bohaterów Monte Cassino. Nową nazwę ulicy na tablicach informacyjnych wyprodukowano z błędem. Zabrakło drugiego „s” w słowie „Cassino”.

Arkadiusz Mielewczyk przyznaje, że początkowo trudno było mu w to uwierzyć. Fakty potwierdziły jednak informację lęborczanki i na jej prośbę stowarzyszenie złożyło w ratuszu pismo z wnioskiem o usunięcie tabliczek z błędną nazwą ulicy.

Koszty wymiany tablic informacyjnych pokryto z budżetu Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Lęborku. Z informacji uzyskanych z lęborskiego magistratu wynika, że błędny napis zostanie niezwłocznie poprawiony na właściwy. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.