K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

System lokalizacji grobów

0

Internetowy system lokalizacji grobów na obu cmentarzach komunalnych zamierza wprowadzić w najbliższy piątek, 20 października, Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. Dzięki niemu będzie można nie tylko znaleźć poszukiwany grób i zapalić wirtualną świecę, ale też dowiedzieć się o ewentualnych zaległych opłatach czy uzupełnić informacje o zmarłej osobie.

System ma objąć oba miejskie cmentarze komunalne – stary przy ulicy Rabina dra Maxa Josepha oraz nowy przy ulicy Zachodniej, mieszczący się przy wyjeździe na Bierkowo. Projektodawcy przewidzieli w nim wiele funkcji, dzięki którym załatwienie sprawy w słupskim zarządzie cmentarzy nie będzie wymagało fizycznej obecności w biurze.

Osoby z zewnątrz będą mogły wyszukać bliskich zmarłych, sprawdzić adres grobu, tzw. lokalizację – kwaterę, rząd, miejsce. Na razie wszystko to pokazywane jest na mapie schematycznej – informuje Katarzyna Winiarska, p.o. kierownika cmentarzy miejskich w Słupsku.

Docelowo będzie można zobaczyć zdjęcie każdego zinwentaryzowanego grobu poprzez internet, natomiast od najbliższego piątku będzie można dowiedzieć się, czy nie zalegamy z płatnościami za groby bliskich, uzyskać dostęp do numeru konta, na które trzeba przelać te należności, zapalić wirtualną lampkę, która będzie płonąć przez sześć dni, a także uzupełnić brakujące informacje o zmarłym, w tym m.in. o życiowe dokonania. Dzięki temu przyszłe pokolenia będą miały wiedzę na temat dzisiejszych mieszkańców miasta nie tylko na poziomie dat urodzin i śmierci, ale także czym się zajmowali, a szczególnie – czym się wyróżnili. Przewidziano również umieszczenie imiennej listy przypadających na określony dzień rocznic narodzin lub śmierci osób pochowanych w Słupsku.

Cmentarz przy ulicy Kaszubskiej mieści około 100 tysięcy grobów, od początku jego istnienia. Każdego dnia, prócz niedziel i świąt, odbywa się tu od jednego do pięciu pogrzebów.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.