K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Z przedsiębiorcami o alkoholu

0

W przyszłym tygodniu zorganizowane zostanie szkolenie dla przedsiębiorców oraz ich personelu w sali rajców lęborskiego ratusza. Udział w tym edukacyjnym przedsięwzięciu mogą wziąć udział osoby prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta.

Udział w szkoleniu adresowanym do przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Lęborka będzie bezpłatny. Sławomir Tutakowski z referatu spraw społecznych lęborskiego ratusza wyjaśnia, że celem szkolenia będzie przypomnienie o niektórych obowiązkach, ale też i o prawach. Chodzi o aspekty prawne, czyli co reguluje Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz jakie są zasady wydawania i cofania pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Urzędnicy chcieliby także uczulić handlowców na sytuacje sprzedawania alkoholu nieletnim i przypomnieć konsekwencje wynikające z łamania przepisów prawa.

Szkolenie odbędzie się w przyszłą środę, 25 października, w godzinach od 15.30 do 17.45 w sali rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku. Sławomir Tutakowski mówi, że szkolenie prowadzić będzie firma zewnętrzna, a czas takiego spotkania nie został wybrany przypadkowo. Zbliża się koniec roku, a do końca stycznia przedsiębiorcy będą musieli złożyć sprawozdanie roczne z wartości sprzedanego alkoholu. Organizatorzy liczą na to, że jeśli pojawią się pytania czy sugestie, to będzie wystarczająco dużo czasu by udzielić odpowiedzi, kwestie dyskusyjne przemyśleć, a później ewentualnie realizować.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu, dostęp do materiałów elektronicznych, kolejnych konsultacji oraz aktualnych dokumentów prawnych. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie przez referat spraw społecznych lub w formie elektronicznej. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.