K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Bez zarzutów

0

Komenda Miejska Policji w Słupsku umorzyła dochodzenie w sprawie protestów przed sądem. Doniesienie na manifestujących złożył były poseł Ryszard Bogusz.

W lipcu tego roku przed siedzibami sądów w całej Polsce zbierali się mieszkańcy, politycy i działacze samorządowi w akcie protestu przeciwko treści tzw. ustaw sądowych. Po przyjęciu przez parlament pakiet ustaw czekał na podpis prezydenta.

Takie demonstracje miały też miejsce przed Sądem Rejonowym w Słupsku. Organizacja protestów wzbudziła zastrzeżenia byłego posła KPN – Ryszarda Bogusza. W przekazanym Prokuraturze Rejonowej w Słupsku zawiadomieniu o popełnieniu wykroczenia zakłócenia porządku publicznego i udziału w nielegalnym zgromadzeniu zarzucał on uczestnikom między innymi blokowanie pasa ruchu drogowego i zanieczyszczanie otoczenia. Prokuratura zleciła zbadanie sprawy słupskiej policji.

Funkcjonariusze pracujący nad ustaleniem okoliczności zdarzenia przesłuchali jego świadków – osoby, które zgłaszający wskazał w zawiadomieniu – poinformował kom. Robert Czerwiński z KMP w Słupsku. Rzecznik policji podkreślił, że wykonywane przez policjantów czynności nie miały charakteru ani represyjnego, ani politycznego, jak chcieliby niektórzy komentatorzy tej sytuacji. – Funkcjonariusze działali bezstronnie, obiektywnie – mówi przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji.

Przesłuchani zostali między innymi uczestniczący w proteście słupscy radni i działacze samorządowi. Większość z nich wskazana została z imienia i nazwiska przez składającego zawiadomienie. W połowie października policjanci zakończyli swoje czynności.

Wczoraj zebrany przez funkcjonariuszy materiał w sprawie o wykroczenie został bardzo dokładnie poddany analizie. Jeszcze raz prześledziliśmy merytoryczną część treści przesłuchań i podjęliśmy decyzję o umorzeniu postępowania i niekierowaniu wniosku do sądu wobec braku znamion wykroczenia – informuje kom. Czerwiński.

Zawiadamiającemu przysługuje prawo skargi na umorzenie wnoszone do sądu.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.