K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Na sołeckim forum

0

Już po raz trzeci sołtysi z powiatu lęborskiego spotkali się w siedzibie starostwa. Podczas forum uhonorowano przedstawicieli wiejskich społeczności, szczególnie zaangażowanych w pełnioną funkcję i wyróżniających się gospodarnością.

W Polsce działa 40 tysięcy 250 sołtysów, w tym 47 w powiecie lęborskim. Pełnią oni funkcję reprezentacyjną oraz wykonawczą. Elżbieta Godderis, wicestarosta lęborski mówi, że razem z radą sołecką i mieszkańcami mogą oni zgłaszać różne wnioski do wójta gminy. Są one uwzględniane w budżecie gminy na kolejny rok i realizowane.

Dzisiaj, 19 października, w Starostwie Powiatowym w Lęborku odbyło się III Forum Sołtysów. Wicestarosta Elżbieta Godderis podkreśla, że wśród sołtysów są osoby szczególnie zaangażowane w działalność społeczną, wykształcone, znające zagadnienia prawne i zasady pozyskiwania funduszy unijnych.

Podczas spotkania pod hasłem „Rola sołtysa w rozwoju wsi” wyróżniono osoby pełniące tę funkcję przez wiele lat. Następnie nagrodzono sołtysów wyróżniających się szczególną gospodarnością. Z gminy Cewice uhonorowano MarioDzienisz, Mirosława Gangalowskiego, oraz Antoniego Korościka. W tym roku aż czterem przedstawicielom wiejskich społeczności z gminy Nowa Wieś Lęborska wręczono dyplomy i wyróżnienia. Byli to Zofia Giełażyn, Elżbieta Religa, Krystyna Nowatkowska i Paweł Kubiak. Natomiast z terenu gminy Wicko zostały docenione Helena Krzyżanowska, Dorota Tomkowicz i Iwona Wierzbicka-Budzeń. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.