K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Przeterminowana rozbiórka

0

O ostateczny termin wyburzenia budynków przeznaczonych do rozbiórki przy ulicy Długiej pytają mieszkańcy tej części Słupska. Opróżniano je z lokatorów przez trzy lata, a od ponad roku stoją i straszą.

Ulica Długa od dawna była postrzegana przez słupszczan jako slums w samym środku miasta. Przed wojną nazywała się Gross Garten Strasse, czyli Duża Ogrodowa i mimo licznych mieszkań w tzw. oficynach wcale nie należała do tych najgorszych. Po wojnie została niejako zapomniana przez władze. Miasto się rozwijało, a Długa trwała we wczesnych latach 50. XX wieku. Dopiero 4 lata temu zapadła decyzja, że ten kwartał miasta trzeba zrewitalizować, czyli przywrócić w nim życie nie tylko budynkom, z których wiele ma piękne zdobienia, ale także stosunkom międzyludzkim. Część dawnych czynszówek przewidziano do wyburzenia, większość do modernizacji. Trzy lata trwało wyprowadzanie lokatorów z obiektów, które przeznaczono do wyburzenia. Mimo że zostały już puste, nic się z nimi nie działo – jak stały, tak stoją.

Dopiero latem tego roku działki pod nimi przekazano Słupskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego, które ogłosiło przetarg na rozbiórki. W międzyczasie część z tych budynków strawił ogień. Resztę systematycznie dewastowano, chociaż wszelkie otwory okienne i drzwiowe solidnie zamurowano. Obecnie pracownicy STBS-u, pod nieobecność prezesa odmawiający wystąpienia przed kamerą, poinformowali nas, że przetargi zostały już rozstrzygnięte. Trzeba jeszcze poczekać na ewentualne protesty tych, którzy w nich odpadli. Jak twierdzą przedstawiciele miejskiej spółki, do końca bieżącego roku rudery mają być rozebrane.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.