K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ćwiczenia na SOR-ze

0

Szpitalny Oddział Ratunkowy w Słupsku stał się dziś areną ćwiczeń z symulacji wypadku masowego. Zespół ratowniczy w krótkim czasie musiał udzielić pomocy wielu poszkodowanym z poważnymi obrażeniami.

Dziś od rana w szaleńczym tempie karetki pogotowia dostarczały pacjentów na SOR. Na szczęście były to tylko ćwiczenia, polegające na symulacji zdarzenia masowego. Według scenariusza na ulicy Bałtyckiej doszło do groźnego wypadku, w którym ucierpiało osiem osób. Do zadań operującego zespołu ratowniczego należało ocenienie stanu poszkodowanych i nadanie im priorytetu w udzielaniu pierwszej pomocy.

Na SOR trafiają zazwyczaj osoby z wypadków, z różnymi obrażeniami ciała i wielonarządowymi urazami, a zespoły ratownicze muszą być przygotowane, aby sprawnie udzielić im pomocy medycznej. Tym razem podczas ćwiczeń wyselekcjonowano trzech pacjentów „czerwonych”, czyli wymagających natychmiastowej interwencji lekarskiej, pięciu „zielonych” i jednego „żółtego”, który miał zaordynowaną pomoc odroczoną.

Ratownicy musieli sprawdzić się także w kontaktach z pacjentami przywiezionymi w stanie silnego wzburzenia emocjonalnego. Ci swoim zachowaniem utrudniali lekarzom niesienie pomocy. W całym tym zamieszaniu zespół musiał przestrzegać wszystkich procedur i podejmować właściwe decyzje medyczne.

Możemy obserwować, jak wygląda identyfikacja tych pacjentów, ich wstępna segregacja, tzw. triage, oraz dalsza diagnostyka. W całą akcję zaangażowani są pracownicy administracji, poszczególnych oddziałów szpitalnych, cały SOR wraz z dyrekcją oraz zarząd szpitala – informuje Elżbieta Gryko, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.

Podobne ćwiczenia organizowane są co roku, aby w praktyce sprawdzić przestrzeganie procedur obowiązujących ratowników medycznych. Symulację obserwował wyznaczony do tego personel szpitala, który sporządzi raport z przebiegu ćwiczeń.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.