K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Otwarcie warsztatu gastronomicznego

0

Wczoraj, 26 października, nastąpiło oficjalne otwarcie warsztatu gastronomicznego działającego w ramach Centrum Integracji Społecznej w Lęborku. Utworzenie warsztatu było możliwe dzięki, między innymi dotacji marszałka województwa pomorskiego.

We wrześniu 2016 roku stowarzyszenie EDUQ otrzymało decyzję od wojewody pomorskiego o powstaniu Centrum Integracji Społecznej w Lęborku. Działalność CIS obejmuje, między innymi, warsztaty i szkolenia umożliwiające zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych. W tym celu utworzono warsztat gastronomiczny, którego oficjalne otwarcie odbyło się w czwartek, 26 października, w biurowcu przy ulicy Krzywoustego 1 w Lęborku. Magdalena Pipka-Urbańska ze stowarzyszenia EDUQ powiedziała, że pomysły warsztatów były różne, ale pozostano przy cateringu. Pozwala on wyjść z efektami warsztatowymi na zewnątrz.

Podopiecznymi CIS-u mogą być osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, bezdomne, uzależnione od alkoholu lub innych używek.

Uczestników kieruje powiatowy urząd pracy lub miejski ośrodek pomocy społecznej – mówi Bartłomiej Zambrzycki, kierownik CIS w Lęborku. – Na podstawie tego skierowania przyjmujemy, szkolimy tych uczestników i pomagamy im wyjść z trudnej sytuacji. Osoba, która do nas trafia wybiera sobie zajęcie, w którym czuje się najlepiej.

W otwarciu warsztatu gastronomicznego uczestniczyli licznie zaproszeni goście, w tym przedstawiciele przedsiębiorstw i instytucji wspierających tego rodzaju inicjatywy oraz władze samorządowe wraz z senatorem RP.

Jak widzę, że wszyscy są uśmiechnięci, zadowoleni i pełni entuzjazmu, to dostrzegam w tym gwarancję tego, że ten ośrodek będzie się rozrastał, będzie kwitł – powiedział senator Kazimierz Kleina i przywołał przykład katalońskiego projektu. Grupa osób bezrobotnych, niepełnosprawnych otworzyła mały ośrodek zajmujący się przetwórstwem mleka. Teraz jest największym producentem jogurtów i innych przetworów mlecznych nie tylko w Katalonii, ale i jednym z największych w Hiszpanii. Senator ma nadzieję, że lęborski ośrodek pójdzie w ślady katalońskiego. Że będzie szkolił kadry dla gastronomii nie tylko powiatu lęborskiego, ale i innych regionów.

Powstanie warsztatu gastronomicznego było możliwe dzięki pozyskaniu z różnych źródeł wsparcia finansowego, w tym dotacji z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.