K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Powiat wspiera szpital

0

Powiat słupski przeznaczył 50 tysięcy złotych wsparcia na powstanie ośrodka przeszczepowego w słupskim szpitalu. Na uruchomienie oddziału potrzeba jednak aż trzech milionów złotych.

Powiat słupski włącza się w rozwój oddziału hematologicznego, działającego obecnie w słupskim szpitalu. Co roku leczy się w nim trzy tysiące pacjentów chorujących na nowotwór krwi. Niestety na oddziale nie wykonuje się zabiegu autoprzeszczepu szpiku kostnego, który jest kluczowy w terapii. W związku z tym radni powiatu słupskiego przekazali na rzecz utworzenia tego oddziału 50 tysięcy złotych

Wiemy, że potrzeba dużo więcej pieniędzy, bo około 3 milionów złotych, natomiast oczekujemy, że samorząd województwa pomorskiego przeznaczy dużo większe pieniądze na ten cel. Również liczymy na to, że inne samorządy regionu słupskiego – a takie deklaracje padały na ostatnim konwencie wójtów i burmistrzów – dodadzą swoje środki, w tym samorząd miasta Słupska – mówi Paweł Lisowski, członek zarządu powiatu słupskiego.

Szpital wojewódzki już teraz posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia ośrodka transplantologii. Jedyną przeszkodzą w jego uruchomieniu jest brak funduszy. Taki ośrodek bardzo ułatwiłby pacjentom z regionu słupskiego walkę nowotworem. Dziś pacjenci na leczenie kierowani są do Gdańska, gdzie muszą tygodniami czekać na przyjęcie.

Finansowanie służby zdrowia powinno odbywać się trochę na innych zasadach – mówi Paweł Lisowski. – My jako samorząd powiatowy mamy własne zadania, które musimy finansować z własnych środków, natomiast utrzymanie szpitala wojewódzkiego, jego rozwój to nie są zadania powiatu słupskiego. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że oddziałów hematologicznych jest w Polsce niewiele – na Pomorzu tylko w Gdańsku i Szczecinie – dlatego cieszymy się, że taki funkcjonować będzie na terenie miasta Słupska. Jeżeli przy tym jeszcze mógłby dokonywać przeszczepu szpiku kostnego, to oczywiście chcielibyśmy jako samorząd włączyć się w pomoc dla potrzebujących.

Powiat nie wyklucza, że w przyszłości zdecyduje się na ponowne wsparcie inicjatywy dodatkowymi pieniędzmi. W listopadzie odbędzie się spotkanie wszystkich władz samorządowych z przedstawicielami województwa i zarządem szpitala. Zostaną na nim wypracowane ustalenia, dotyczące powstania ośrodka przeszczepowego.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.