K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Archeologiczny sezon zakończony

0

Zakończył się tegoroczny sezon badań archeologicznych na wielokulturowym cmentarzysku w Czarnówku. Prace terenowe w powiecie lęborskim prowadzone były w północno-zachodniej strefie nekropoli. Nie wszystkie przewidziane na ten rok działania udało się sfinalizować.

Prace archeologiczne prowadzone w tym roku na terenie niewielkiej wsi Czarnówko, w gminie Nowa Wieś Lęborska, zakończyły się pod koniec października. Badania prowadzone były przez Muzeum w Lęborku we współpracy z Polską Akademią Nauk w Łodzi. Jednym z założeń było rozpoznanie granicy północno-zachodniej prahistorycznego cmentarzyska.

Agnieszka Krzysiak, archeolog z Muzeum w Lęborku przyznaje, że Czarnówko kolejny raz ich zaskoczyło. Nie udało się ustalić tej granicy, ponieważ praktycznie we wszystkich wykopach odnajdowano archeologiczne obiekty. Przede wszystkim groby.

Poza tym natrafiliśmy na niewielkie cmentarzysko ludności kultury pomorskiej – dodaje A. Krzysiak. – Cmentarzysko grobów skrzynkowych oraz najprawdopodobniej satelitarne cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich, które funkcjonowało w tym samym czasie. Niestety, w związku z tym, że wszystkie tereny przewidziane i dostępne do kolejnych prac znajdują się na gruntach prywatnych, będziemy musieli się zastanowić gdzie szukać funduszy na kolejne badania. Jest to jedyny moment, żeby uratować substancje zabytkową i próbować ustalić zasięg nekropolii w tamtej strefie.

Zbiory pozyskane na obszarze ponad osiemnastu arów zarejestrowano, wyeksplorowano i udokumentowano. W tym sezonie dotyczyło to ponad 100 obiektów. Jan Schuster z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego podkreśla, że tegoroczne badania dostarczyły szeregu ciekawych i niespodziewanych zabytków. Jest to przede wszystkim wyposażenie grobów.

Niestety, kości się nie zachowały, ale zabytki metalowe w dużej ilości. Również paciorki jako część kolii, klamerki esowate. Bardzo często stwierdzaliśmy, że groby były wtórnie otwierane już w starożytności, a to znaczy, że prowadzone były jakieś zabiegi, które nam trudno zinterpretować – wyjaśnia Jan Schuster.

Pierwsze badania wykopaliskowe w Czarnówku przeprowadzono w latach 70. ubiegłego wieku Następnie badania wznowiono w 2008 roku. Jan Schuster przypomina, że pierwsze pochówki dokonywane były na tym terenie już w neolicie. Większość grobów pochodzi z młodszego okresu przedrzymskiego i głównie z okresu rzymskiego – pierwsze dwa wieki przed Chrystusem i pierwsze trzy po Chrystusie. Oprócz tego są ślady z okresu wędrówek ludów oraz wczesnego średniowiecza.

W sumie mamy do tej pory przebadane 2.400 grobów pochodzących w większości z okresu rzymskiego – podsumowuje Jan Schuster.

Niewykluczone, że w 2018 roku prace terenowe zostaną wznowione. Tym samym będzie to szansa na odkrycie kolejnych zabytków mających nieocenioną wartość dla regionu. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.