K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wagary radnych

0

Radni będą musieli się liczyć z konsekwencjami finansowymi, jeżeli nie usprawiedliwią swojej nieobecności na sesjach. Właśnie powstaje projekt uchwały w sprawie pobieranych przez nich diet, który ma wprowadzić większą dyscyplinę wśród samorządowców.

Na wrześniowej sesji rady miejskiej z trudem udało się zebrać kworum, a ostatnia komisja finansowa nie mogła się odbyć z powodu absencji radnych. Nieobecności samorządowców na różnych posiedzeniach są częste, ale jest już pomysł jak przywołać rajców do porządku. W myśl powstającego projektu uchwały, radni swoje absencje odczują w portfelu.

Projekt uchwały w myśl jego autorów uwzględnia możliwość obniżenia wysokości diety tym radnym, którzy bez usprawiedliwienia opuszczać będą posiedzenia komisji bądź sesje. Obecnie dokument konsultowany jest z przewodniczącymi poszczególnych klubów i radnymi. Jeżeli uzyska akceptację rady, poddany zostanie głosowaniu podczas najbliższego spotkania rajców.

Generalnie chodzi o to, aby zdyscyplinować radnych, podnieść jakość ich pracy, a tym samym, aby ich aktywność podczas posiedzeń komisji oraz sesji była jak najwyższa – wyjaśnia Beata Chrzanowska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku.

Każda nieusprawiedliwiona nieobecność radnego na komisji lub sesji będzie skutkować obniżeniem diety. Kara może sięgać nawet 20 procent miesięcznego wynagrodzenia, pobieranego za pracę w samorządzie. Już podczas ubiegłej sesji niektórzy rajcy tłumaczyli, że będąc aktywnym zawodowo nie zawsze można wyrwać się z pracy i uczestniczyć w posiedzeniach.

Rozumiem, że problemem mogą być sesje nadzwyczajne, które nie są przewidywane w programie posiedzeń na cały rok, natomiast o wszystkich innych terminach radni wiedzą z rocznym wyprzedzeniem – informuje Beata Chrzanowska. – Każdy radny, zgłaszając chęć startowania w wyborach i chcąc być radnym, musi uwzględnić takie sytuacje. Z przepisów jasno wynika, że dieta ma tylko i wyłącznie rekompensować stratę wynagrodzenia, jaka wynika z nieobecności w pracy w danym czasie.

Innym punktem uchwały jest wygenerowanie większych środków dla członków komisji rewizyjnej, która uchodzi za najbardziej aktywną. Miałoby się to odbyć w ramach posiadanego budżetu. Projekt prawdopodobnie będzie poddany pod głosowanie podczas grudniowej sesji, a obowiązywać będzie od nowego roku. Rocznie samorząd na diety przeznacza 350 tysięcy złotych. Miesięczne uposażanie radnego, to tysiąc złotych. Więcej otrzymują przewodniczący komisji, którzy mogą liczyć wynagrodzenie sięgające 2 tysięcy złotych.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.