K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Sportowy plebiscyt

0

Przyjmowane są zgłoszenia do plebiscytu „Sportowe Laury Powiatu Lęborskiego 2017”. Wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali sportu. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają statuetki lub pamiątkowe grawertony.

Organizatorem konkursu „Sportowe Laury Powiatu Lęborskiego 2017” jest powiatowa rada sportu przy współpracy z okolicznymi gminami. Jarosław Pruski, przewodniczący powiatowej rady sportu informuje, że kandydatury zgłaszać mogą organizacje, kluby sportowe i indywidualni mieszkańcy powiatu lęborskiego. Plebiscyt organizowany jest z podziałem na kategorie, począwszy od podziału na grupy wiekowe sportowców, a skończywszy na osiągnięciach w skali krajowej i zagranicznej. Informacja o konkursie ogłoszona została już na stronie starostwa (http://www.powiat-lebork.com/aktualnosci-3/trwa-nabor-zgloszen-do-konkursu-sportowe-laury-2017/) i zainteresowani znajdą w niej wszystkie szczegóły. Włącznie z kartą zgłoszeń.

Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali sportu, która odbędzie się 10 lutego w Cewicach. Laureaci otrzymają plebiscytowe statuetki i okolicznościowe grawertony.

W ubiegłym roku zrezygnowaliśmy z przyznawania lauru za przygotowanie imprezy roku – przypomina Jarosław Pruski. Uważamy, że każda impreza promowana przez powiat i promująca powiat lęborski jest ważna i zasługuje na szczególne wyróżnienie.

Zgłoszenia kandydatów należy składać na formularzach zgłoszeniowych w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lęborku do 15 grudnia, w zamkniętych kopertach oznaczonych dopiskiem „Sportowe Laury Powiatu Lęborskiego 2017” lub przesłać na adres urzędu. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.