K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Kobieca ankieta

0

Miasto sprawdza, co kobiety myślą o życiu w Słupsku. Na stronie internetowej urzędu miejskiego pojawiła się ankieta, która pyta o poczucie bezpieczeństwa i realizację idei równouprawnienia.

Prawdopodobnie będzie to pierwsze takie badanie w Polsce. Urząd miejski chce sprawdzić jakość życia słupszczanek i poziom ich zadowolenia z mieszkania w Słupsku. W internetowej ankiecie, zamieszczonej na oficjalnej stronie miasta, znajdziemy pytania dotyczące edukacji i przestrzeni miejskiej. Pojawiły się też kwestie dostępności do żłobków i przedszkoli oraz warunków opieki medycznej. Na pytania można odpowiadać za pomocą pięciopunktowej skali – od oceny niedostatecznej do bardzo dobrej. Inicjatywa przeprowadzenia ankiety wyszła od rady kobiet, funkcjonującej przy prezydencie miasta. Wyniki zostaną wykorzystane do stworzenia raportu o jakości życia kobiet w Słupsku, ten natomiast posłuży do przeprowadzenia i wdrożenia konkretnych zmian. Efekty badania poznamy 15 listopada.

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.