K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Pięćset… minus

0

Nie wszyscy lęborczanie objęci pomocą państwa w ramach programu „500+” będą nadal mogli korzystać z tego świadczeń. W kilku przypadkach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku wydał decyzję o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku wstępnie podsumował pierwszy okres zasiłkowy świadczenia „500+”. Jak się okazało, nie wszyscy świadczeniobiorcy słusznie pobierali pieniądze z tego tytułu.

Na koniec lipca wydaliśmy decyzje z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na kwotę około 29 tysięcy złotych – mówi Elżbieta Michalska, kierownik MOPS w Lęborku. Jest 21 takich przypadków, a najwyższa kwota do zwrotu to ponad cztery tysiące. W pierwszej kolejności wszczynamy postępowanie, a po wydaniu decyzji o zwrocie każda z tych osób może wystąpić z wnioskiem o rozłożenie należności na raty.

Co przyczyniło się do powstania takich sytuacji? Najczęściej pocierający świadczenie nie powiadomili MOPS-u o nowym źródle dochodu. Podjęli pracę i uzyskali dochód, który miał wpływ na przyznanie świadczenia na pierwsze dziecko. Tu obowiązuje kryterium dochodowe. Elżbieta Michalska uczula wszystkich pobierających świadczenie, by o każdej zmianie wysokości dochodów, miejsca zamieszkania czy rodzinnej niezwłocznie informowali placówkę. Opóźnienie powoduje narastanie należności i z tym już trudniej się uporać.

Roczny budżet na wypłatę świadczeń wychowawczych 500 + dla lęborczan wynosi ponad 22 miliony złotych. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.