K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Sprawiedliwi u redemptorystów

0

W szkole wyższej ojca Tadeusza Rydzyka szkoli się przyszły rzecznik prasowy słupskiej Prokuratury Okręgowej w Słupsku. Jak się dowiedzieliśmy, jest to wybór Ministerstwa Sprawiedliwości i dotyczy rzeczników tego resortu w sądach oraz prokuraturach całej Polski.

Ministerstwo Sprawiedliwości potwierdziło, że szkolenia rzeczników prasowych sądów i prokuratur w naszym kraju prowadzone są przez toruńską Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej. – Rzecznik prasowy to usta danej instytucji – mówi Piotr Kozłowski ze Szkoły Policji w Słupsku. – Powinien bardzo dobrze znać prawo prasowe i w odróżnieniu od dziennikarzy nie tyle zdobywać wiadomości, co w odpowiedni sposób przekazywać je mediom.

Dlatego właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości uznało, że należy zerwać z przypadkowością ludzi pełniących funkcję rzecznika prasowego sądu lub prokuratury. Zapadła decyzja o specjalistycznym szkoleniu wyznaczonych do tej roli prawników: sędziów i prokuratorów, a w dalszej kolejności kierownictwa poszczególnych sądów i prokuratur. W ramach przetargu – informuje prokurator Arkadiusz Jaraszek z Działu Prasowego Prokuratury Krajowej w Warszawie – oceniana była nie tylko cena oferty, ale także jej jakość – przedmiot zajęć, dostępne studia telewizyjne, radiowe, materiały szkoleniowe oraz wykładowcy, którzy szkolenia przeprowadzają. Prokurator przyznał, że nie zna szczegółów tej sprawy i odesłał nas do Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości. Chodzi o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Kiedy przeprowadzono przetarg na organizację szkolenia medialnego pracowników resortu sprawiedliwości?

2. Jaki były kryteria wyboru oferenta?

3. Czy ministerstwu znana jest pozycja Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w Rankingu Polskich Niepublicznych Uczelni Magisterskich „Perspektywy 2017” (a jest to

38. miejsce na 50 uczelni niepublicznych, spadek o 3 pozycje w stosunku do roku 2015)?

4. Czy szkolenie ma charakter stricte świecki? Mamy na myśli ewentualny obowiązek uczestnictwa kursantów w mszach świętych, który dotyczy studentów tej uczelni.

5. Do kiedy podpisana jest umowa pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w kwestii prowadzenia szkoleń?

6. Na jaką kwotę opiewa wspomniana umowa i w jakiej części pokrywana jest ze środków unijnych?

Wioletta Olszewska z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości poprosiła o przesłanie zestawu pytań mejlem. Zgodnie z prawem prasowym odpowiedzi należy spodziewać się w terminie do dwóch tygodni. Do sprawy powrócimy.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.