K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Dzień Pracownika Socjalnego

0

We wtorek, 21 listopada, obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Pracownicy MOPS w Lęborku wraz z zaproszonymi gośćmi celebrowali to święto w sali rajców lęborskiego ratusza.

Uroczyście, bo w sali rajców lęborskiego ratusza świętowano Dzień Pracownika Socjalnego. Wydarzenie rozpoczął występ artystyczny w wykonaniu dzieci. Spotkanie było doskonałą okazją do podsumowań działań przeprowadzonych w 2017 roku oraz podziękowań za pracę na rzecz lokalnej społeczności.

W tym roku otrzymałam Srebrne Drzewko, nagrodę marszałka województwa pomorskiego – mówi Elżbieta Michalska, kierownik MOPS w Lęborku. – To pierwsza taka nagroda w historii ośrodka, więc czuje się szczególnie wyróżniona. To jest nagroda dla nas wszystkich. Ja jestem tylko reprezentantem tej firmy. Myślę, że to Drzewko jest nas wszystkich. Nie tylko moje. Realizujemy wiele projektów. Za nami rewitalizacja społeczna, mamy streetworkerów i wiele pomysłów innowacyjnych. Kapituła oceniła i doceniła ten wniosek.

W zeszłym roku otworzyliśmy schronisko dla osób bezdomnych, w którym w tej chwili przebywa 27 podopiecznych – przypomina Przemysław Kreft, kierownik noclegowni i DDP przy MOPS w Lęborku. – W noclegowni mamy komplet, czyli 20 osób. Za dwa tygodnie mamy liczenie bezdomnych w województwie. Dostrzegalna jest tendencja spadkowa, ale my w ośrodku mamy więcej ludzi. Z jednej strony cieszymy się, że nie obserwujemy tego problemu na ulicach, natomiast z drugiej strony jest wielu młodych mężczyzn z problemami nie tylko alkoholowymi, ale i narkotykowymi. I to jest problem dużo gorszy, bo radzenia zobie z tym musimy się także uczyć.

W spotkaniu wzięli udział licznie zaproszeni goście, a wśród nich osoby na co dzień współpracujące z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lęborku. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.