K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Miny w Płaszewku

0

Podczas prac ziemnych prowadzonych w podsłupskim Płaszewku robotnicy trafili na niewypały z II wojny światowej. Zostały one zabezpieczone, a następnie wywiezione na poligon.

Niewybuchy znaleźli robotnicy na jednym z placów budowy w strefie ekonomicznej Płaszewko niedaleko Głobina. Na miejsce odkrycia wezwano policję oraz saperów z 1. Batalionu Zmechanizowanego w Lęborku.

Podczas wykonywania prac ziemnych odsłonięte zostały przedmioty z wyglądu przypominające ładunki wybuchowe. Działania saperów doprowadziły do wydobycia 130 min przeciwczołgowych, pochodzących najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej. Po oględzinach wojskowi z Lęborka stwierdzili, że odkopane materiały były minami szkoleniowymi, które nie stwarzały żadnego zagrożenia. Po ich zabezpieczeniu przetransportowano je na poligon, gdzie zostały zdetonowane.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.