K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Oddział coraz bliżej

0

Słupsk zamierza przekazać pół miliona złotych na stworzenie ośrodka przeszczepu szpiku kostnego. Jeżeli uda się uruchomić oddział, będzie to jedynie takie miejsce na Pomorzu Środkowym.

Co roku oddział hematologii działający w słupskim szpitalu przyjmuje trzy tysiące pacjentów cierpiących na białaczkę. Obecnie, po zakończeniu terapii, pacjenci kierowani są na przeszczep szpiku do Gdańska, gdzie muszą zapisać się na listę oczekujących na zabieg. Wojewódzki szpital zabiega, aby ośrodek przeszczepów powstał na miejscu, w Słupsku, ale na jego uruchomienie potrzebuje trzech milionów złotych. Wsparcie finansowe zadeklarowały już lokalne samorządy, a miasto Słupsk zobowiązało się przekazać pół miliona złotych.

Robert Biedroń, prezydent Słupska powiedział, że jest po konsultacjach tej decyzji ze wszystkimi klubami radnych, które wyraziły gotowość wsparcia tej inicjatywy. Pieniędzy na sfinalizowanie powstania oddziału trzeba sześć razy więcej, ale prezydent jest przekonany, że Słupsk stanie się stolicą przeszczepów Pomorza Środkowego.

Andrzej Sapiński, prezes Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku wyjaśnił, że decyzja o tworzeniu ośrodka przeszczepów pozwoli mieszkańcom ziemi słupskiej na większe poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego.

Głównym inicjatorem działań zmierzających do stworzenia kliniki transplantologii jest Wojciech Homenda, ordynator oddziału hematologii. Doktor przyznaje, że z powodu coraz większej liczby osób z rakiem krwi, powstanie ośrodka jest niezbędne. Ordynator jeszcze raz podkreślił konieczność tworzenia ośrodka. Z miesiąca na miesiąc wzrasta liczba zachorowań. Ośrodek zwiększy łby możliwości leczenia, a wielu pacjentom mógłby dać drugie życie. Doktor Homenda podziękował też wszystkim, którzy wsparli tę inicjatywę.

Najwięcej środków finansowych pochłonie dostosowanie infrastruktury do wymagań transplantologii. Aby szpital mógł przyjmować pacjentów gotowych do przeszczepu, potrzebna jest budowa niezwykle sterylnych sal. Anetta Barba-Feszak, wiceprezes Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku powiedziała, że inwestycja budowlana pochłonie ok. 1,5 miliona złotych. Oprócz tego potrzebny jest bank tkanek i jego wyposażenie. To kolejny milion złotych. Dokonać trzeba będzie przebudowy niektórych pomieszczeń oddziału hematologii, co będzie kosztowało pół miliona złotych.

Jeżeli wszystko pójdzie po myśli zarządu szpitala, to już za rok przeprowadzony zostanie pierwszy przeszczep. Projekt całego przedsięwzięcia jest opracowany – ogłoszono już przetarg na roboty budowlane, a do końca roku będzie wybrany wykonawca. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.