K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Rankingowy sukces Lęborka

0

Aż o 54 miejsca awansował Lębork w tegorocznym rankingu samorządów sporządzanym przez dziennik „Rzeczpospolita”. W kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich uplasował się on na 27. miejscu w kraju. Ta lokata pozwoliła miastu zająć trzecie miejsce w województwie pomorskim.

Ranking „Rzeczypospolitej” skupia się przede wszystkim na inwestycjach i innowacjach w polskim samorządzie. Pomysłodawcom chodzi o wskazanie tych gmin, które „najskuteczniej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców, w zgodzie z regułami odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego”. W pierwszym etapie tego swoistego konkursu wybrane zostają miasta i gminy, które najlepiej zarządzały finansami w ostatnich czterech latach i najwięcej inwestowały. Jako kryteria przyjęto dynamikę wzrostu wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wartość pozyskanych środków unijnych, indywidualny wskaźnik zadłużenia, dynamika wzrostu dochodów własnych, relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia oraz nakłady na transport i łączność czy ochronę środowiska. Najlepszych 250 samorządów zakwalifikowano do drugiego etapu i do nich skierowana została ankieta zawierająca 37 pytań. Koncentrowała się ona na kwestiach społecznych i działaniach na rzecz mieszkańców. Proporcjonalnie ujmowano liczbę świetlic, placów zabaw i ogólnodostępnych obiektów sportowych, środki przekazywane na budżet obywatelski i działania na rzecz przedsiębiorczości.

Tak dobry wynik Lęborka – 27. miejsce w kraju – jest tym bardziej godny zauważenia, że w województwie pomorskim znalazł się on na trzecim miejscu, a w stosunku do poprzedniego rankingu awansował aż o 54 lokaty. (op. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.