K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Akademicka medycyna

0

Akademia Pomorska w Słupsku zamierza rozwijać kształcenie specjalistów z kierunków medycznych. Uczelnia uzyskała dofinansowanie do projektu złożonego na konkurs pn. „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej”.

Słupska uczelnia dostała 2,5 miliona złotych dofinansowania na stworzenie centrum symulacji medycznej. Akademia na jego potrzeby przeznaczy kilka sal, które zostaną wyposażone w sprzęt i fantomy w pełni symulujące czynności życiowe człowieka. Centrum będzie służyć głównie jako miejsce edukacji dla studentów pielęgniarstwa.

Adepci tego kierunku będą kształcić się nie tylko w oparciu o udział fantomów, ale i realizować konkretne scenariusze medyczne z zakresu opieki nad pacjentem i tym samym ćwiczyć postępowanie zgodne z procedurą.

Przyszli absolwenci pielęgniarstwa, zanim zostaną skierowani na praktyki do szpitala, pierwsze szlify, jak obchodzić się z pacjentem, zdobywać będą właśnie na fantomach. Studenci przed rzuceniem ich na głęboką wodę będą mogli przygotować się w warunkach symulowanych do wykonywania czynności medycznych. Centrum powstanie w budynku po byłej uczelni hanzeatyckiej – na parterze oraz w pomieszczeniach piwnicznych, gdzie zlokalizowane zostaną serwerownie, magazyny oraz myjnia sprzętu medycznego.

W pracowniach szkoleniowych znajdą się sala symulacji wysokiej wierności pielęgniarskiej z respiratorem i pełnym monitoringiem, pracownia umiejętności technicznych, pracownia umiejętności pielęgniarskich oraz sale czynności ratownictwa medycznego – informuje dr Kazimiera Hebel z Akademii Pomorskiej w Słupsku, kierownik katedry pielęgniarstwa.

Z centrum symulacji medycznej pierwsi studenci skorzystają w 2019 roku. W grudniu uczelnia podpisze z wykonawcą umowę, w styczniu natomiast ruszą przetargi.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.