K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Parafka marszałka

0

Marszałek województwa pomorskiego i prezydent Słupska podpisali umowę na dofinansowanie rewitalizacji śródmieścia miasta. W ramach projektu powstaną między innymi bulwary nad Słupią i nowa siedziba teatru.

Mieczysław Struk oficjalnie przyznał ponad czterdzieści milionów złotych na modernizację centrum Słupska. Największe od lat zadanie infrastrukturalne obejmuje remonty dróg na podgrodziu, przebudowę ulicy Długiej oraz odtworzenie baszty obronnej. Ponadto rewitalizacji poddane będzie sześćdziesiąt kamienic komunalnych i wspólnotowych. Powstaną nowe parki, a istniejące zostaną jeszcze mocniej zazielenione.

Robert Biedroń zaznacza, że w początkowej fazie planowania nie wszystkie miejskie projekty miały szansę realizacji, jednak dzięki zrozumieniu przez marszałka i jego współpracowników potrzeb marginalizowanego przez lata Słupska, atencja ze strony Gdańska staje się widoczna. Wsparcie marszałkowskie w postaci wielomilionowego zastrzyku gotówki na rewitalizację miasta umożliwi między innymi powstanie nowej siedziby Nowego Teatru

Głównym założeniem projektu rewitalizacji miasta jest nie tyle jego estetyzacja, co walka z wykluczeniem społecznym. Na mocy umowy uruchomiona zostanie teleopieka i centrum seniora. W kamienicy Otto Freundlicha powstanie centrum wsparcia rodziny, a na Długiej – dom sąsiedzki.

Bardzo nam zależy, aby w ramach tych projektów nastąpiła intensywna walka z ubóstwem, wykluczeniem społecznym, przestępstwami nieletnich oraz problemami w nauce dzieci i młodzieży – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Aby nastąpiła aktywizacja i integracja społeczna, aby włączać osoby niepełnosprawne do życia społecznego.

Jak ważne jest położenie nacisku na problemy mieszkańców, pokreślił także wicemarszałek województwa, który przypomniał, że dla władz samorządowych projekty rewitalizacyjne oznaczają przede wszystkim konieczność rozwiązywania problemów społecznych, natomiast nowa infrastruktura jest jedynie elementem uzupełniającym całość działań.

Idąc dzisiaj tutaj, usłyszałem mieszkańców: „Oby tylko dotrzymali słowa, oby coś się tutaj poprawiło”. No więc sprawmy, aby za jakiś czas mogli powiedzieć: „A jednak dotrzymali słowa” – mówi Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego.

Łączny koszt projektu rewitalizacja miasta zamknie się w kwocie 72 milionów złotych. Pierwsze prace powinny ruszyć już w przyszłym roku, a ich zakończenie przewiduje się na 2025 rok.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.