K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

WHSZ wchłonięta

0

Oficjalnie zakończono proces konsolidacji Akademii Pomorskiej z Wyższą Hanzeatycką Szkołą Zarządzania. Z tej okazji słupska uczelnia otrzymała od ministra nauki i szkolnictwa wyższego milion dwieście tysięcy złotych.

Połączenie Akademii Pomorskiej i Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania zakończyło się sukcesem. To zamknięcie etapu 22-letniego funkcjonowania niepublicznej uczelni wyższej. W tym czasie szkoła zarządzania wykształciła około pięć i pół tysięcy absolwentów. Była to pierwsza niepaństwowa szkoła wyższa menadżerska w regionie słupskim.

Uczelnia – co podkreślał Mirosław Kamiński, prezes Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, założyciela WHSZ – wzmocniła potencjał społeczno-gospodarczy ziemi słupskiej i Pomorza, kształcąc kadry menadżerskie na potrzeby lokalnego rynku pracy. Kilka tysięcy absolwentów zasiliło nie tylko firmy, ale także instytucje rządowe i samorządowe. Z dniem 30 września 2016 roku Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania zakończyła działalność edukacyjną. Na mocy porozumień zawartych pomiędzy PARR a Akademią Pomorską w Słupsku, przy pozytywnej opinii Senatu WHSZ, nastąpił proces likwidacji szkoły menadżerskiej, a następnie konsolidacji z najstarszą w mieście uczelnią.

Na mocy porozumienia Akademia Pomorska przejęła studentów, pracowników oraz majątek po WHSZ. Na bazie zlikwidowanej uczelni uruchomiono wydział nauk o zarządzaniu i bezpieczeństwie, co jest nowym rozdziałem w rozwoju akademii. AP zyskała piękny obiekt architektoniczny, w którym prowadzone są obecnie zajęcia dydaktyczne, a także kadrę wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych oraz potencjał w postaci możliwości lepszego rozwoju na przyszłość.

W ramach rekompensaty kosztów, które akademia poniosła w trakcie procesu konsolidacji, ministerstwo przyznało uczelni milion dwieście tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na wzmocnienie potencjału słupskiej uczelni.

Zmianie ulegają priorytety naukowe oraz wcześniejsze przyzwyczajenia środowiska uczelnianego, że wszystkie kierunki muszą być o profilu akademickim – zauważa Piotr Müller z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Teraz wiele kierunków realizowanych w ramach AP odpowiada na potrzeby lokalnych przedsiębiorców i warunków rynku pracy, czy też zapotrzebowania, jakie zgłasza administracja publiczna.

To jest dobry ruch – mówi przedstawiciel MNiSW – który pan premier Jarosław Gowin chciał docenić, dlatego w ubiegłym tygodniu podjął decyzję, aby przeznaczyć w tym roku jeszcze dodatkową kwotę 1 miliona 250 tysięcy złotych na cele związane z realizacją strategii Akademii Pomorskiej.

Podkreślono, że połączenie obu uczelni przeprowadzono bez problemów i zajęło ono jedynie 15 miesięcy. Pod tym względem proces przebiegł wzorowo i trwał rekordowo krótko. Podobne konsolidacje w kraju trwają nawet 7 lat.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.