K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Anja Rubik o przemocy

0

W ramach akcji „16 Dni przeciw Przemocy” ze względu na płeć Słupsk odwiedziła Anja Rubik. Modelka wzięła udział w dyskusji poświęconej problemowi naruszania praw kobiet.

Kampania „16 Dni przeciw Przemocy” ze względu na płeć to ogólnoświatowa akcja, prowadzona od 1991 roku. Ma ona zwrócić uwagę na agresję stosowaną wobec kobiet. W tym roku kampania gościła także w Słupsku, a w Teatrze Rondo rozmawiano o tym, jak wyeliminować przemoc na poziomie lokalnym i państwowym.

Dyskusję otworzyła współorganizatorka akcji w Słupsku, prezeska Centrum Inicjatyw Obywatelskich, która przedstawiła dane statystyczne na temat przemocy domowej doświadczanej przez kobiety w Polsce. Z informacji Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wynika, że co roku w naszym kraju z przemocą fizyczną lub seksualną spotyka się od 700 tysięcy do 1 miliona Polek. Dane policyjne ujawniają natomiast, że 95 procent sprawców stanowią mężczyźni, a 91 procent ofiar to kobiety i dzieci. Z przemocą ekonomiczną zetknęła się co szósta Polka.

Ostatnie badania pokazują, że 90 procent pań doświadczyło przemocy seksualnej, a ponad 20 procent padło ofiarą gwałtu. Większość poszkodowanych z powodu wstydu i braku wiary w pomoc nigdy nie zgłosiła tego policji. O przeszkodach, jakie kobiety spotykają na drodze egzekwowania swoich praw, mówiła też mecenas Danuta Wawrowska, która jako prawniczka od lat włącza się w pomoc kobietom. Udział w dyskusji wzięła także znana modelka Anja Rubik, która często pojawia się kampaniach na temat praw kobiet.

Są to tematy dla mnie bardzo ważne i czuję odpowiedzialność, żeby angażować się w tego rodzaju akcje i protesty. To, co się dzieje w Polsce, wywarło na mnie duże wrażenie, zaczęłam więc interesować się pewnymi tematami. Na szczęście zaczęłam się interesować, bo uważam, że trzeba coś zrobić. I na szczęście nie jestem jedyna, bo oczywiście jest Magda, Maja i wiele innych osób, które wzięły udział w sexed.pl oraz innych kampaniach – mówi Anja Rubik.

Kampania „16 Dni przeciwko Przemocy” co roku odbywa się pomiędzy 25 listopada a 10 grudnia. Jej organizatorzy zachęcają, aby przeciwdziałać łamaniu praw kobiet w najbliższym środowisku i walczyć z tym negatywnym zjawiskiem, tworząc instrumenty nacisku na polityków.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.