K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Inwestycje w Cewicach

0

Na terenie gminy Cewice planowana jest realizacja istotnych dla lokalnej społeczności inwestycji. W miejscowości Unieszyno wybudowana zostanie oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna. Natomiast w Cewicach powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Na oba zadania uzyskano dofinansowanie.

Do jednej z większych inwestycji, które będą realizowane na terenie gminy Cewice, można zaliczyć budowę sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią w miejscowości Unieszyno. Będzie na to potrzebne w sumie około miliona 300 tysięcy złotych.

Uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie blisko 700 tysięcy złotych – informuje Jerzy Pernal, wójt gminy Cewice. – Jest to zadanie przewidziane do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Przetarg odbędzie się na początku przyszłego roku. Środki własne (ok. 600 tys. zł) na to mamy zabezpieczone. Umowa z urzędem marszałkowskim została podpisana. Ta inwestycja planowana jest na obszarze leżącym poza tzw. aglomeracją ściekową Lęborka. W perspektywie oczyszczalnia będzie obsługiwała miejscowości Unieszynko, Unieszyna i Osadę Leśną Unieszyno.

Natomiast w Cewicach, na terenie przewidzianym pod działalność przemysłową, powstanie PSZOK. Wójt Jerzy Pernal mówi, że będzie on obsługiwał mieszkańców gminy. W przypadku tej inwestycji dofinansowanie także mieści się w graniach 700 tysięcy złotych, a koszt całkowity to około 1,2 miliona złotych. Inwestycja powinna zostać zrealizowana do jesieni przyszłego roku.

Pod znakiem zapytania co do realizacji stoją jeszcze działania związane z rozbudową siemirowickiej szkoły. Wójt Pernal wyjaśnia, że dobudowa do istniejącego budynku nowego skrzydła szacowana jest na około 6 milionów złotych. Gmina zapewnia połowę tej kwoty, natomiast o druga zamierza się ubiegać ze środków zewnętrznych, a konkretnie z rezerwy premiera.

Rozstrzygnięcie dotyczące pozyskania przez gminę dofinansowania na to zadanie ma zapaść w pierwszym kwartale 2018 roku. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.