K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Rocznice grudnia

0

Grudzień w kalendarzu historycznym powojennej Polski kilkakrotnie zapisywał się tragicznie. Słupska „Solidarność” 13 grudnia czci nie tylko jako dzień wprowadzenia stanu wojennego, lecz jako przyczynek do hołdu składanego wszystkim ofiarom totalitarnego systemu.

15 grudnia 1948 roku na tzw. zjeździe zjednoczeniowym powołano do życia Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą i tym samym nadano totalitarny charakter powojennej Polsce. Od tego czasu – w mniejszym lub większym stopniu – wszystko podlegało tzw. ideologii marksizmu-leninizmu. Klasa robotnicza i społeczeństwo nie raz upominały się o swoje prawa na ulicy. Najgłośniejsze wydarzenia miały miejsce w październiku 1956 roku, marcu roku 1968, grudniu 1970, a zwieńczył to wszystko grudzień 1981 roku, kiedy to tzw. WRON-a, czyli Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego nielegalnie wprowadziła stan wojenny na terytorium całego kraju. 13 grudnia, czyli rocznica tego wydarzenia, obchodzony jest co roku jako symboliczna data upamiętniająca walkę społeczeństwa z komunizmem.

Solidarność obchodzi ją razem z rocznicą wydarzeń Grudniaʼ70. Ofiary stanu wojennego z 16 grudnia 1981 roku to kopalnia Wujek, z kolei 16 grudnia 1970 roku to stoczniowcy Gdańska, Szczecina i Gdyni. Dlatego my 17 grudnia zapraszamy wszystkich na uroczystości pod tablicę Solidarności, gdzie zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze. Pamiętajmy, że Słupsk w 1970 roku także wyszedł na ulice – mówi Stanisław Szukała, przewodniczący Zarządu Regionu Słupskiego NSZZ Solidarność.

W Słupsku obyło się wtedy bez ofiar śmiertelnych, chociaż wielu mieszkańców ucierpiało, w tym nauczyciele II ogólniaka, którzy w 1970 roku w grupie wyszli z posiedzenia swojej rady pedagogicznej oraz uczniowie słupskich szkół średnich. Tamten grudzień, w którym kolejny raz padły bratobójcze strzały, zakończył się przetasowaniami w organach władzy, a na ich szczyt szczyt wyniesiony został wtedy Edward Gierek ze Śląska. W grudniu 1981 roku stan wojenny wprowadzał już Wojciech Jaruzelski.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.