K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Kontrola zabytków w magistracie

0

Wojewódzki Konserwator Zabytków poprzez swoją delegaturę przeprowadził kolejną w tym roku kontrolę w słupskim ratuszu. Także tym razem wnioski z raportu pokontrolnego nie stawiają urzędu miejskiego w dobrym świetle.

Konserwator sprawdził stan zabytków ruchomych w słupskim magistracie. We wnioskach płynących z opinii pokontrolnej stwierdzono, że część z nich przechowywana jest w nieodpowiednich warunkach. Uwagę zwrócono między innymi na biurko pochodzące z XIX wieku, które zostało wyniesione na zimne i wilgotne poddasze. Przyjrzano się również żeliwnym kinkietom, przytwierdzonym do frontowej ściany ratusza. Zapytano o nie, ponieważ podczas kontroli zauważono brak kilku z nich. Przedstawicielka ratusza poinformowała, że najprawdopodobniej na czas remontu zostały przemieszczone w inne miejsce ze względu na ich bezpieczeństwo.

Oprócz tego zalecono przywrócenie jednorodnego wystroju gabinetu prezydenta, który został zmieniony przez Roberta Biedronia. Obawy konserwatora wzbudził też fakt, że niektóre zabytki zostały rozebrane i zdeponowane w częściach. Taki zabieg może niekorzystnie wpłynąć na ich stan.

Zawsze cokolwiek demontujemy po jakimś czasie odkształca się i trudno jest złożyć to na powrót – podkreśla Krystyna Mazurkiewicz-Palacz, kierownik słupskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. – Zwróciliśmy uwagę, że jeżeli coś demontujemy, to powinno to być przechowywane w całości i w jak najlepszych warunkach.

Urząd miejski dostał czas do 30 stycznia przyszłego roku, aby zastosować się do zaleceń w raporcie pokontrolnym. Obecnie urzędnicy analizują zastrzeżenia konserwatora, a w ciągu dwóch tygodni mają dać pisemną odpowiedź, jakie wdrożono działania naprawcze.

Na początku tego roku w magistracie przeprowadzono inspekcję dotyczącą kondycji budynku ratusza i jego wystroju. Wtedy nakazano wykonanie w trybie pilnym remont balkonu i wieży oraz zmianę jaskrawej kolorystyki w holu urzędu.

(opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.