K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Sędziowie kontra ministerstwo

0

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Słupskiego opublikowało swoje stanowisko w sprawie wprowadzanych w życie zmian w systemie sądownictwa. Sędziowie odnieśli się także do nowych praktyk w polityce kadrowej.

Uchwała podjęta przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądów Okręgu Słupskiego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec – cytujemy – „praktyki odwoływania w trakcie kadencji prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych, bez uzasadnienia podejmowanych decyzji. Takie działanie godzi w zasadę jawności życia publicznego i transparentności podejmowanych decyzji personalnych, których motywy powinny być znane nie tylko środowisku sędziowskiemu, ale przede wszystkim opinii publicznej” – czytamy w uchwale.

W dalszej części treści dokumentu mowa jest również o sprzeciwie wobec praktyki informowania o zmianach kadrowych za pośrednictwem mediów, a przed doręczeniem decyzji zainteresowanemu sędziemu. Sędziowie nie godzą się również na – tu cytat – „treści komunikatów publikowanych na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości, które zastępując uzasadnienie zmian kadrowych w sądach, godzą w dobra osobiste sędziów. Tego rodzaju praktyki są niezgodne z dobrymi obyczajami, zaprzeczają regułom demokratycznego państwa prawa” – piszą sędziowie.

Za uwłaczające etyce i godności urzędu sędziego zgromadzenie uznało działania sędziów, „które – co czytamy – polegają na nieformalnym ustalaniu kandydatur na miejsce legalnie wybranych organów sądowych, podejmowane w trakcie trwania kadencji urzędujących prezesów sądów”. Jednocześnie sędziowie zaapelowali do wszystkich sędziów o nieuczestniczenie w tego rodzaju postępowaniach, naruszających ślubowanie sędziego oraz o nieprzyjmowanie propozycji objęcia zwolnionych w powyższy sposób stanowisk.

Zgromadzenie zaprezentowało także swoje negatywne stanowisko wobec ustaw o Sądzie Najwyższym oraz o Krajowej Radzie Sądownictwa w aktualnie proponowanym kształcie. Słupscy sędziowie uważają, że przyjęcie proponowanych zmian będzie oznaczało wyjście Polski z kręgu zachodniej kultury prawnej.

Uchwała zgromadzenia ma zostać przesłana do wszystkich organów władzy państwowej. Jej pełną treść publikujemy na redakcyjnej stronie internetowej w zakładce Varia.

(jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.